Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
Prima / Despre Agentie / Entitati subordonate / Rezervația Naturală Pădurea Domnească
Rezervația Naturală Pădurea Domnească

      Rezervaţia ,, Pădurea Domnească”  a fost creată la 02. iulie 1993 conform Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova, cu scopul păstrării celui mai reprezentativ complex natural silvic de luncă şi de mlaştini situate în sectorul de mijloc a rîului Prut, conservării şi regenerării speciilor rare de plante şi animale, redresării ecologice şi restabilirii biodiversităţii ecosistemelor de luncă.
     Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul ocupat de vegetaţia forestieră a rezervaţiei ,, Pădurea Domnească” aparţine Platoului Moldovenesc de nord-vest şi este localizat în zona cursului de mojloc al rîului Prut şi afluentului său Camenca , de la satul Branişte la nord, pînă la Pruteni la sud; spre vest este limitat de rîul Prut, iar spre est- de zona de recife Buteşti- Cobani şi mai la sud, de terasele rîului Prut din preajma estică a satelor Viişoara şi Pruteni.


   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 22.10.2020
   Total vizitatori - 2110917
 
Acces Rapid