Prima    Contact    Subdiviziuni    Harta    Flux RSS    Widget Informer
Prima / Comunicare / Comunicate de presa

Comunicate de presa

ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
 
31.01.2017
Îmbunătățirea managementului resurselor forestiere prin proiectele internaționale
În Republica Moldova problemele aferente gestiunii pădurilor și pajiștilor rămân a fi în continuare la fel de importante, soluția cărora în ultimii 10-15 este regăsită în proiectele internaționale, care au drept scop extinderea sau ameliorarea managementului resurselor forestiere și pastorale. Prin intermediul Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice din subordinea Agenției “Moldsilva” se implementează un șir de proiecte/programe naționale și internaționale
412     
27.01.2017
Activitățile ICAS în 2016 din cadrul Programului IFAD VI
În perioada 2014-2020 în Republica Moldova se implementează Programul Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI). Astfel, Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice(ICAS) are mai multe direcții de activitate în cadrul programului respectiv (inclusiv efectuarea lucrărilor de proiectare), care în perioada 2015-2019 acordă asistență financiară sub formă de grant Autorităților Publice Locale și producătorilor agricoli pentru înființarea/ reabilitarea plantațiilor/ perdelelor forestiere de protecție.
404     
   
25.01.2017
Lucrările forestiere 2016 din cadrul Proiectul ”Agricultura competitivă în Moldova”
În perioada 2012-2017 în Republica Moldova se implementează Proiectul P118518 ”Agricultura competitivă în Moldova” (PACM), care are ca scop sporirea competitivității sectorului agricol și produselor agricole locale prin integrarea practicilor agriculturii ecologice și a celor de management durabil al terenurilor.
347     
19.01.2017
Aviz pozitiv pentru fondarea Rezervaţiei biosferei „Prutul de Jos"
Guvernul Republicii Moldova a avizat pozitiv proiectului de hotărîre a Parlamentului privind fondarea Rezervaţiei biosferei „Prutul de Jos”, care are ca scop extinderea suprafeţelor de arii naturale protejate. Crearea rezervaţiei este prevăzută în proiectul transfrontalier trilateral România- Ucraina - Republica Moldova
452     
   
12.01.2017
Evaluarea efectivelor vânatului în fondul forestier
În perioada 12 şi 13 ianuarie în fondul forestier național gestionat, inclusiv pe terenurile arendate, se desfășoară evaluarea efectivelor de vânat. În acest proces sunt implicați specialiștii întreprinderilor silvice subordonate în colaborare cu reprezentanţii Inspectoratului Ecologic de Stat. Evaluarea efectivelor de vânat, se efectuează în conformitate cu recomandările în vigoare
567     
06.01.2017
Dezvoltarea turismului forestier în Republica Moldova
În anul curent Agenția „Moldsilva” își propune să elaboreze un plan de acțiuni pentru următorii 5 ani, privind dezvoltarea turismului forestier din Republica Moldova, în colaborare cu instituțiile de resort din țară, dar și cu implicarea organizațiilor și proiectelor internaționale. Inițiativa vine după o analiză amplă privind potențialul sectorului forestier
726     
   
28.01.2016
Contribuția proiectelor internaționale la dezvoltarea sectorului forestier
Unul dintre obiectivele prioritare în activitatea Agenţiei „Moldsilva", este fortificarea parteneriatului cu instituţiile şi organizaţiile similare din străinătate. Colaborarea cu organismele internaționale în domeniul forestier are menirea de a contribui la dezvoltarea durabilă a sectorului forestier, precum și la identificarea
745     
12.01.2016
În fondul forestier se desfășoară reglarea numerică a răpitorilor
În perioada 9 ianuarie - 1 martie curent, pe terenurile fondului forestier și cinegetic gestionat de către Agenția “Moldsilva”, în zilele de sîmbătă și duminică, iar în fondurile de vînătoare arendate, în toate zilele săptămînii, se desfășoară reglarea numerică a răpitorilor și combaterea dăunătorilor (cîinilor, pisicilor hoinare, ciorilor sure, coțofenelor).
800     
   
06.01.2016
Strategia de reformă a sectorului forestier va fi promovată de un grup de lucru
Sub egida Agenției Moldsilva a fost creat un grup de lucru pentru definitivarea și promovarea Strategiei de reformare instituțională a sectorului forestier din Republica Moldova. Din componența grupului fac parte reprezentanții Ministerului Mediului, Agenției “Moldsilva”, întreprinderilor silvice subordonate, Federației sindicatelor din ramura silvică.
828     
30.01.2015
În sezonul de vinatoare 2014 au fost recoltați 183 de mistreți
În sezonul de vînătoare 2014 în fondul forestier gestionat de către Agenția „Moldsilva" au fost recoltate 183 de exemplare de mistreți, dintre care 99 în întreprinderile silvice subordonate și 84 pe terenurile arendate.
827     
   
29.01.2015
În 2014 au fost reabilitate perdele forestiere care asigură protecția a 27 mii de ha terenuri agricole
În anul 2014 Agenția „Moldsilva” a desfășurat primele activități programte în cadrul proiectului ”Agricultura Competitivă în Moldova” (PACM), sub-componenta ”Sprijinul pentru Reabilitarea Perdelelor Forestiere de Protecție”, finanțate de Banca Mondială. Astfel că aceasta sub-componenta are ca scop sporirea competitivității sectorului agricol și produselor agricole locale prin integrarea practicilor agriculturii ecologice și a celor de management durabil al terenurilor.
967     
17.01.2015
În această perioadă se desfășoară reglarea numerică a vulpilor
Din 14 ianuarie și pînă la 1 martie curent, a fost stabilit termenul pentru reglare numerică a vulpilor în fondul forestier gestionat de către Agenția „Moldsilva", în zilele de sîmbătă și duminică, iar în fondurile de vînătoare arendate în toate zilele săptămînii.
804     
   
31.01.2014
În sezonul de vînătoare 2013 au fost recoltați 176 mistreți
În sezonul de vînătoare 2013 în fondul forestier gestionat de către Agenția „Moldsilva” au fost recoltate 176 de exemplare de mistreți, dintre care 85 în întreprinderile silvice subordonate și 91 pe terenurile arendate.
874     
28.01.2014
Agenția „Moldsilva” a plantat 1243 ha în anul 2013
În anul 2013 Agenția „Moldsilva” a efectuat plantări pe o suprafață de 1243 ha, în prealabil fiind planificate 1204 ha. La fel, au fost create culturi silvice și pe terenurile altor deținători 57 ha.
842     
   
22.01.2014
În fondul forestier se desfășoară reglarea numerică a vulpilor
În perioada 18 ianuarie - 02 martie curent, a fost stabilit termenul de reglare numerică a vulpilor în fondul forestier gestionat de către Agenția „Moldsilva”. Scopul este ameliorarea situaţiei epizootice a răspîndirii rabiei şi prevenirea depăşirii densităţii optime a vulpilor, creării condiţiilor favorabile pentru reproducerea speciilor cinegetice de valoare înaltă.
1009     
20.01.2014
Comunicat de presă
La 19 ianuarie curent, pe teritoriul ÎSC Cimișlia au fost organizate acțiuni de recoltare a exemplarului de lup, permis pentru extragere în scopul preluării probelor necesare în vederea efectuării analizei genetice a populației de lup de pe teritoriul Republicii Moldova.
896     
   
03.01.2014
Comunicat de presă
La 2 ianuarie 2014, ora 16,30 la Ocolul Silvic Sculeni din cadrul ÎS “Silva-Centru” Ungheni a fost atacat pădurarul Ocolului Silvic Sculeni, Gorca Eugen, care se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu.
1011     
17.01.2013
Comunicat de presă
La 15 ianurie curent în apropierea trupului de pădure Măsărău O.S. Criuleni din cadrul Î.S Chișinău, au fost identificate doua persoane care au efectuat împușcături în pădure. Astfel la fața locului s-a deplasat inginerul pe regenerarea pădurii a Î.S. Chișinău, Vasile Beșelea și șeful adjunct al O.S Criuleni, Popescu Andrei pe drumul principal din pădure era înzăpezită o mașină și persoanele respective care încercau să scoată automobilul din zăpadă.
1304     
   
16.01.2013
Lista participanților la vînătoarea din 23 decembrie 2012 din Rezervația "Pădurea Domnească"
Pentru a evita orice interpretări privind componența grupelor ce au participat la vînătoarea din 23 decembrie 2012, la Rezervația “Pădurea Domnească”, Procuratura Generală, la insitența Agenției “Moldsilva” a prezentat lista participanților la vînătoare:
2921     
16.01.2013
Informație privind legalitatea vînătorii în Rezervaţia “Pădurea Domnească”
În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 606 din 15 august 2012 cu privire la reglementarea vînătorii în sezonul de vînătoare 2012-2013, conform anexei nr. 2 au fost aprobate limitele de recoltare a vînatului la mistreţi în terenurile fondului forestier, inclusiv Rezervaţia “Pădurea Domnească”. Hotărîrea menţionată a fost emisă în temeiul punctului 34 din Regulamentul gospodăriei cinegetice, anexa nr.1 la Legea regnului animal nr. 439-XIII din 27 aprilie 1995.
2167     
   
1 2 »»

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 20.10.2017
   Total vizitatori - 763147
 
Acces Rapid