Home    Contact    Subdivisions    Întreprinderile silvice          
print
Home / Communication / National / International news / Pentru data de 28 ianuarie 2011 este programată prima licitaţie privind obţinerea dreptului de valorificare a masei lemnoase din contul măsurii de parchet pentru anul 2011.

Pentru data de 28 ianuarie 2011 este programată prima licitaţie privind obţinerea dreptului de valorificare a masei lemnoase din contul măsurii de parchet pentru anul 2011.

17.01.2011   2993 
 

Agenţia „Moldsilva” programează pentru 28 ianuarie 2011 (ora 10.00) desfăşurarea licitaţiei privind obţinerea dreptului de valorificare a masei lemnoase din parchetele preconizate pentru exploatare în anul 2011.

Licitaţia „cu strigare" pentru obţinerea dreptului de valorificare a masei lemnoase expuse pentru exploatare se va desfăşura la sediul Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice, pe adresa: str. Calea Ieşilor, 69, mun. Chişinău. Sunt invitaţi să participe persoanele juridice interesate. Participanţii la licitaţia publică sunt obligaţi să achite taxa de participare şi acontul în mărime de 10% din preţul iniţial al iotului. Pasul licitaţiei este de 10%. Taxa de participare la licitaţie constituie 200 lei. Contul pentru achitarea taxei de participare: Agenţia „Moldsilva", cod fiscal: 1006601000255, cont de decontare nr. 222445902070 în B.C. „Banca Socială" S.A., Filiala Şciusev, BSOCMD2X459. Acontul se va achita unităţii silvice din contul căreia este expus lotul (parchetul) la licitaţie.

Participanţii pot lua cunoştinţă cu loturile expuse la licitaţie şi setul de acte aferente în incinta Agenţiei „Moldsilva", pe adresa: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 124, mun. Chişinău, pe pagina web a Agenţiei „Moldsilva": www. moldsilva.gov.md (Licitaţii forestiere), precum şi la sediile întreprinderilor silvice.

Preţul lotului adjudecat la licitaţie se achită de către învingător în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare. Termenul-limită de depunere a cererilor de participare este 26 ianuarie 2011, ora 16.00. Telefoane de contact: 272-306, 277-345; 277-959.

 
 

   

   

Address:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Phone:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Updated: 21.05.2020
   Total visits - 1902492
 
Quick Access