Home    Contact    Subdivisions    Întreprinderile silvice          
print
Home / Communication / National / International news / Rezultate licitaţia forestieră din 28 ianuarie 2011.

Rezultate licitaţia forestieră din 28 ianuarie 2011.

04.02.2011   5198 
 

Rezultate licitaţia forestieră din 28 ianuarie 2011.


Pe data de 28 ianuarie 2011 Agenţia „Moldsilva” a organizat licitaţia privind obţinerea dreptului de valorificare a masei lemnoase din parchetele preconizate pentru exploatare în anul 2011.

Numărul loturilor scoase la licitaţie a constituit 1927 unităţi în valoare totală de 36,5 milioane lei. Suprafaţa totală a parchetelor scose la licitaţie a constituit 1919 ha cu un volum brut de 155411 m3 masă lemnoasă.

În rezultatul licitaţiei au fost vândute 1120 loturi (parchete) cu suprafaţa totală de 1075 ha şi un volum brut de 86968 m3 (56%) masă lemnoasă. Preţul iniţial al loturilor licitate a constituit 25,3 milioane lei, iar suma finală – 28,2 milioane lei sau o creştere de 11,5%. 

Loturile rămase (807) vor fi valorificate prin organizarea ulterioară a licitaţiilor forestiere. Detalii (inclusiv lista loturilor licitate) pot fi obţinute pe pagina web a Agenţiei „Moldsilva": www.moldsilva.gov.md  (Licitaţii forestiere), precum şi la telefoanele de contact: 272-306, 277-345; 277-959.

 
 

   

   

Address:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Phone:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Updated: 09.11.2020
   Total visits - 2167341
 
Quick Access