Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare
Prima / Comunicare / Noutăţi / Cu privire la aplicarea sancţiunii disciplinare - ÎS "ÎSC Manta-V"

Cu privire la aplicarea sancţiunii disciplinare - ÎS "ÎSC Manta-V"

30.06.2020   1995 
 

Aducem la cunoștință, că prin ordinul nr. 148 din data de 11 mai 2020, de către specialiștii responsabili din cadrul Agenției ”Moldsilva” a fost verificat corectitudinea salarizării și achitării altor garanții sociale pentru perioada 01.01.2019 - 31.03.2020 al angajaților entității silvice subordonate Î.S. ”ÎSC Manta-V”.

          În rezultatul verificării au fost stabilite unele discrepanțe și abateri de la prevederile legale cu incidență în domeniu, inclusiv de la prevederile Codului muncii nr. 154/2003,  Legii contabilității nr. 113/2007, admise în exercitarea atribuțiilor funcționale de către administratorul Î.S. ”ÎSC Manta-V”, la compartimentul ce ține de remunerarea muncii angajaților la entitatea silvică enunțată supra, fiind atestat un prejudiciu material estimat la cca. 206,1 mii le .

            Pentru abaterile depistate, dlui Constantin Nița, director al ÎS ”ÎSC Manta-V”,  prin ordinul nr. 93 personal din 15 iunie 2020,  i-a fost  aplicată sancțiunea disciplinară „concediere",  în coroborare cu prevederile art. 86, alin. (1), lit. (p)- încălcarea gravă, chiar şi o singură dată, a obligaţiilor de muncă, cu desfacerea din iniţiativa angajatorului a contractului individual de muncă nr.01/13 din 10.01.2013.

 

          Nota informativă, precum și documentele confirmative au fost expediate în adresa organelor de drept pentru autosesizare, efectuarea unui amplu control cu privire la legalitatea acțiunilor și/sau inacțiunile administratorului concediat, etc.

 
 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 20.01.2023
   Total vizitatori - 3471987
 
Acces Rapid