Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare
Prima / Comunicare / Noutăţi / Anchetă de serviciu la ÎS ,,Întreprinderea pentru Silvicultură Tighina"

Anchetă de serviciu la ÎS ,,Întreprinderea pentru Silvicultură Tighina"

30.06.2020   1743 
 

În temeiul prevederilor ordinului Agenției ”Moldsilva” nr.70 din 09 martie 2020 ,,Cu privire la organizarea anchetei de serviciu în cadrul ÎS ,,Întreprinderea pentru Silvicultură Tighina", Comisia în componența nominală, inclusiv: Președinte de comisie  I. Mamai, specialist principal; membri ai comisiei  G. Grubîi, specialist principal;  C. Boboc, specialist principal; V. Cibotaru, specialist superior; T. Domenti, specialist principal, toți din cadrul Agenţiei ,,Moldsilva", precum și I. Pruteanu, inginer fond forestier, ÎS ,,Întreprinderea Silvo-cinegetică Cimişlia"; C. Luca, maistru silvic, ÎS ,,Întreprinderea pentru Silvicultură Chişinău"; D. Alexei, maistru silvic, ÎS ,,Întreprinderea pentru Silvicultură Chişinău"; N. Secară, maistru silvic, ÎS ,,Întreprinderea silvo-cinegetică Sil-Răzeni"; C. Malai, maistru silvic, ÎS ,,Întreprinderea Silvo-cinegetică Cimişlia"; O. Ciumacenco, contabil-șef ÎS ,"Întreprinderea Silvo-cinegetică Străşeni"; I. Guidea, economist ÎS ,,Întreprinderea pentru Silvicultură Nisporeni-Silva", a efectuat o anchetă de serviciu în cadrul ÎS ”Întreprinderea pentru silvicultură Tighina”.

         Comisia de anchetă constată  încălcări grave ale obligaţiilor de muncă din partea directorul entității publice ÎS „ÎS Tighina” dl Iurie Apostolachi, inclusiv fiind admise:

1.                Încălcarea regulilor impuse de prevederile pct.7 din Hotărârea Guvernului Republicii Moldova din 25 noiembrie 1992 nr.764 privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia națională a Republicii Moldova;

2.                Efectuarea consecutivă pe parcursul anilor 2017-2020, fără solicitarea acordului prealabil al fondatorului și deciziei consiliului de administraţie, a achiziţionărilor bunurilor şi serviciilor a căror valoare de piaţă constituie peste 25% din valoarea activelor nete ale întreprinderii, conform ultimei situaţii financiare, sau depășește suma de 400 000 de lei, încălcând astfel prevederile art. 6,  art. 8 alin.(7) lit. a) și lit. j) şi art. 9 alin. (1) lit. d), i) şi o) din Legea nr. 246/2017;

3.                Încălcarea prevederilor art. 9 alin.(1) lit. l) şi m) din Legea nr. 246/2017, administratorul unilateral, în lipsa unui plan de afaceri aprobat de consiliul de administraţie, a procurat bunuri ce nu se înscriu în genurile de activitate pe care le desfășoară ÎS „ÎS Tighina”;

4.                Încălcarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 246/2017, prin modificarea unilaterală a destinaţiei resurselor financiare pentru efectuarea reparației capitale „Casei vânătoruluiˮ la o altă construcție;

5.                Încălcarea prevederilor SNC 16 „Contabilitatea activelor materiale pe termen lung”, la calcularea amortizării la mijlocul fix nefuncțional Quadracopter DJI Mavic-4586, astfel provocând neregulamentar majorarea cheltuielilor indirecte ale întreprinderii;

6.                Încălcarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. p) şi q) din Legea 246/2017, prin  admiterea planificării defectuoase, ineficiente și netransparente a achiziţiilor publice;

7.                Instalarea și utilizarea sistemului de supraveghere video în cadrul întreprinderii, în contradicție cu normelor stabilite de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133/2011 și a actelor normative conexe;

8.                Încălcarea prevederilor ordinului Agenției „Moldsilvaˮ nr. 114 din 27.05.2019 „Despre punerea în valoare a masei lemnoase în anul 2019ˮ, Ghidului pentru lucrările de punere în valoare, recepție și atestare a parchetelor, aprobat prin ordinul Agenției „Moldsilvaˮ nr. 149 din 24.06.2017,  ca consecință fiind admisă diminuarea,  în 19 parchete din cele 27 supuse verificării, a volumului masei lemnoase de 948 m3, precum și recoltarea unui surplus de 1213,3 m3 ce depăşește în unele parchete recepţionate parcurse cu tăieri de produse principale şi secundare volumul planificat/autorizat cu peste 10 %;

9.           Admiterea încălcării „Instrucțiunilor privind completarea și prelucrarea foii de parcurs pentru autoturismeˮ, aprobate prin Ordinul Departamentului Analize Statistice și Sociologice al Republicii Moldova nr. 108 din 17 decembrie 1998, a facilitat apariția abaterilor grave la evidența și casarea combustibilului la toate autoturismele de serviciu ale întreprinderii;

10.           Încălcarea prevederilor ordinului ÎS ÎS Tighina nr. 218 din 24.10.2017 „Cu privire la aprobarea Catalogului de prețuri de realizare a material săditor din cadrul ÎS ÎS Tighinaˮ, a dus la cauzarea unui prejudiciu material întreprinderii în mărime de 94610,74 lei, la comercializarea materialului săditor (puieţi forestieri);

11.           Încălcarea pct. 3.3 al standardului GOST 9014.0-75 „Lemn brut rotund. Păstrarea. Condiţii generale” a condiționat deteriorarea masei lemnoase depozitate;

12.           încălcarea repetată pe parcursul anului a prevederilor art. 95 alin. (2) al Codului muncii nr. 157/2003, vizând durata normală a timpului de muncă al salariaţilor din unităţi.

 

        Ca rezultat, în temeiul prevederilor art. 206 alin. (1) lit. d) al Codului muncii 154/2003, pentru abaterile de ordin financiar-contabil admise de administratorul entității silvice în raport cu art. 13, alin. 1), lit. d) al Legii contabilității, dlui Iurie Apostolachi, director al ÎS ”ÎS Tighina ”, prin ordinul nr. 91 personal din 9 iunie 2020 i-a fost aplicată sancțiunea disciplinară „concediere", iar coroborând cu prevederile art. 86 alin. (1) lit. (p) din Codul Muncii, pentru încălcarea gravă, chiar şi o singură dată, a obligaţiilor de muncă, din iniţiativa angajatorului a fost desfăcut contractul individual de muncă nr.01/13 din 10.01.2013.

 
 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 20.01.2023
   Total vizitatori - 3471892
 
Acces Rapid