Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare
Prima / Comunicare / Noutăţi / Cu privire la iniţierea anchetei de serviciu Caisîn V.

Cu privire la iniţierea anchetei de serviciu Caisîn V.

30.06.2020   1868 
 

În rezultatul deconspirării implicării directe a ex-directorul Agenției ”Moldsilva” , dlui V. Caisîn, la perfectarea și semnarea unor documente vădit false întru legiferarea rezultatului concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator Î.S. ”RN Codrii”, la angajarea unor categorii de personal în luna noiembrie - decembrie anul 2019 în cadrul Î.S. ”ICAS”, semnării ilegale altor documente oficiale ale entității publice , precum și reieșind din necesitatea stringentă de stabilirea circumstanțelor de fapt și de drept asupra mărimii prejudiciului material pricinuit și a cauzelor apariției lui,  prin ordinul nr. 235 din 29 iunie 2020 a fost dispusă inițierea anchetei de serviciu în privința Pîrîtului, dl Valeriu Caisîn, actualmente vice-director Î.S. ”ICAS” (ex-director al Agenției ”Moldsilva” în perioada septembrie 2019 - noiembrie 2019), pentru stabilirea mărimii prejudiciului material pricinuit, cauzelor apariției lui, dacă persoana vizată se încadrează în temeiul contractului individual de muncă, îndeplinește sau nu condițiile abaterilor disciplinare în raport cu acțiunile și/sau inacțiunile sale în perioada de referință.

 

            Rezultatele anchetei de serviciu vor fi expediate în adresa organelor de drept, pentru autosesizare și întreprinderea măsurilor ce se impun.

 
 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 20.01.2023
   Total vizitatori - 3472099
 
Acces Rapid