Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare
Prima / Comunicare / Noutăţi / Cu privire la iniţierea anchetei de serviciu a cazurilor de eliberare cu titlu gratuit al autorizațiilor pentru vînatul sportiv al mistreților arendașilor fondului forestier atribuit în scopuri de gospodărire cinegetică

Cu privire la iniţierea anchetei de serviciu a cazurilor de eliberare cu titlu gratuit al autorizațiilor pentru vînatul sportiv al mistreților arendașilor fondului forestier atribuit în scopuri de gospodărire cinegetică

30.06.2020   57390 
 

Ca consecință al constatării echipei de audit al Curții de Conturi a cazurilor de eliberare cu titlu gratuit al autorizațiilor pentru vînatul sportiv al mistreților arendașilor fondului forestier atribuit în scopuri de gospodărire cinegetică, Hotărîrii CFP-7 nr. 216 din 23 iunie 2020 al Comisiei de control al finanțelor publice din cadrul Parlamentului Republicii Moldova, precum și reieșind din necesitatea stringentă de efectuare a unei anchete de serviciu pentru stabilirea circumstanțelor de fapt și de drept asupra cazului vizat, prin ordinul nr. 236 din 29 iunie a.c., a fost inițiată o anchetă de serviciu în cadrul Agenției ”Moldsilva”, pentru stabilirea cauzei apariției discrepanțelor și abaterilor în raport cu cadrul normativ la eliberarea  de către personalul responsabil al autorizațiilor pentru vînatul sportiv al mistreților arendașilor fondului forestier atribuit în scopuri de gospodărire cinegetică,  după caz, mărimii prejudiciului material pricinuit.

 

     Deasemenea, în baza ordinului enunțat a fost avertizat dl I. Harlampov, director interimar Î.S. ”ÎS Călărași” (ex-director al Agenției ”Moldsiva” în perioada anilor iunie, 2017- iulie 2019) și V. Caisîn, vice-director Î.S. ”ICAS” (ex-director al Agenției ”Moldsilva” în perioada septembrie 2019 - noiembrie 2019) în legătură cu semnarea neregulamentară a ordinilor cu privire la deschiderea vînătorii la mistreț în fondul forestier și în fondurile de vînătoare arendate în scop de gospodărire cinegetică în perioada anilor 2017-2019, cu eliberarea ulterioară arendașilor nelegitimă cu titlu gratuit al autorizațiilor pentru vînatul sportiv al mistreților, ce a produs ca consecință neîncasarea în bugetul de stat a mijloacelor bănești în sumă de 732,5 mii lei în anii 2017-2018, respectiv - 315,0 mii lei în anul 2019, precum și stabilită sarcină personalului responsabil de a remite facturi către persoanele fizice și juridice - arendași ai fondului forestier în scopul gospodăririi cinegetice, spre achitarea autorizațiilor pentru vînatul sportiv al mistreților, eliberate în perioada anilor 2017-2019.

 

 
 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 20.01.2023
   Total vizitatori - 3471952
 
Acces Rapid