Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare
Prima / Comunicare / Noutăţi / Seminarul republican privind starea sanitară a pădurilor şi perspectivele evoluţiei focarelor de boli şi dăunători forestieri

Seminarul republican privind starea sanitară a pădurilor şi perspectivele evoluţiei focarelor de boli şi dăunători forestieri

24.09.2010   1632 
 
     Pe data de 23 septembrie 2010 Agenţia „Moldsilva” a organizat un seminar republican privind starea fitosanitară a pădurilor şi perspectivele evoluţiei focarelor de boli şi dăunători forestieri.
     În scopul ameliorării calităţii lucrărilor de cercetare silvo-patologică detaliată, aprecierii limitelor focarelor de dăunători defoliatori, maladiilor şi ameninţărilor reale de afectare a arboretelor, elaborării măsurilor de protecţie a pădurilor, diminuarea densităţii populaţii de dăunători defoliatori, pe data de 23 septembrie 2010 Agenţia „Moldsilva” a organizat un seminar republican cu participarea specialiştilor toate entităţilor subordonate.
      În cuvântul de deschidere a seminarului dl F. Botnari, director general-adjunct, a menţionat oportunitatea organizării evenimentului respectiv, deoarece starea fitosanitară a pădurilor gestionate de Agenţia „Moldsilva” are o evoluţie negativă. Dinamica focarelor de boli şi dăunători forestieri este în creştere, ceea ce solicită aplicarea urgentă a unui complex de măsuri de combatere. Totodată, în contextul asigurării unui fundament realist a procesului de luare a deciziilor privind implementarea activităţilor de combatere, s-a menţionat necesitatea ameliorării calităţii evidenţelor primare privind focarele de boli şi dăunători forestieri.
      Seminarul respectiv a fost constituit din 2 compartimente: partea teoretică şi partea practică. La primul compartiment specialiştii Centrului de Monitoring şi Protecţia Pădurilor din cadrul Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice (I. Mironic, V. Bulgar, S. Vasilciuc, E. Erşov, V. Zastînceanu) au prezentat rapoarte privind:
- starea actuală fitosanitară a pădurilor gestionate de Agenţia „Moldsilva” şi măsurile curente de ameliorare;
- metode de apreciere a densităţii populaţiilor de dăunători defoliatori;
- metode de apreciere a densităţii populaţiilor de dăunători xilofagi;
- metode de evidenţă a gradului de afectare a arboretelor cu ciuperci patogene;
- modalitatea perfectării documentaţiei de cercetare silvo-patologică detaliată.
      La compartimentul 2 participanţii au efectuat exerciţii practice în suprafeţe de probă privind determinarea populaţiilor de dăunători forestieri, perfectarea evidenţelor/documentaţiei primare etc.
 
 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 18.10.2019
   Total vizitatori - 1514164
 
Acces Rapid