Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare
Prima / Comunicare / Noutăţi / Extins (prin relansare) Invitație la licitație: „Lucrări de înființare a perdelelor/plantațiilor forestiere de protecție”(11 loturi – a câte un lot per localitate)”

Extins (prin relansare) Invitație la licitație: „Lucrări de înființare a perdelelor/plantațiilor forestiere de protecție”(11 loturi – a câte un lot per localitate)”

03.02.2022   7971 
 

 Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD, din numele beneficiarilor Programului de Reziliență Rurală, invită companiile interesate să prezinte oferte pentru participarea la licitaţia pentru:,,Lucrări de înființare a perdelelor/plantațiilor forestiere de protecție (11 loturi)”, conform următoarelor specificații:

 

Nr.

o/d

Beneficiari

Lotul

Suprafața, ha

Perioada de executare

Plantare

Lucrări de îngrijire

Completarea golurilor

1.        

Pr. Tudora, s. Tudora, r-nul Ștefan Vodă 

Lot 1 

6,67 

Feb-Apr. 2022

Mai-Sep. 2022

Oct. –Noi. 2022

2.        

Pr. Cioburciu, s. Cioburciu, r-nul Ștefan Vodă  

Lot 2

10,00

Feb-Apr. 2022

Mai-Sep. 2022

Oct. –Noiemb. 2022

3.        

Pr. Burlacu, s. Burlacu, r-nul Cahul

Lot 3

9,92

Feb-Apr. 2022

Mai-Sep. 2022

Oct. –Noi. 2022

4.        

Pr. Sauca, s. Sauca, r-nul Ocnița

Lot 4

10,00

Feb-Apr. 2022

Mai-Sep. 2022

Oct. –Noi. 2022

5.        

Pr. Grinăuți-Moldova, s. Grinăuți-Moldova, r-nul Ocnița

Lot 5

10,00

Feb-Apr. 2022

Mai-Sep. 2022

Oct. –Noi. 2022

6.        

Pr. Grinăuți-Moldova, s. Rediul-Mare, r-nul Ocnița

Lot 6

10,00

Feb-Apr. 2022

Mai-Sep. 2022

Oct. –Noi. 2022

7.        

Pr. Cruglic, s. Cruglic, r-nul Criuleni

Lot 7

10,00

Feb-Apr. 2022

Mai-Sep. 2022

Oct. –Noi. 2022

8.        

Pr. Cimișlia, s. Bogdanovca Nouă

Lot 8

8,70

Feb-Apr. 2022

Mai-Sep. 2022

Oct. –Noi. 2022

9.        

Pr. Filipeni v. Filipeni, r-nul Leova

Lot 9

8,10

Feb-Apr. 2022

Mai-Sep. 2022

Oct. –Noi. 2022

10.    

Pr. Ciolacul Nou, s. Ciolacu Nou, r-nul Fălești

Lot 10

10,00

Feb-Apr. 2022

Mai-Sep. 2022

Oct. –Noi. 2022

11.    

Pr. Plop-Știubei, s. Plop-Știubei, r-nul Căușeni

Lot 11

9,65

Feb-Apr. 2022

Mai-Sep. 2022

Oct. –Noi. 2022

 

 

Ofertanții eligibili pentru activitățile solicitate sunt întreprinderile orientate spre activitatea comercială create în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, autonome din punct de vedere financiar, care dispun de conturi bancare, rentabilitate a capitalului, abilitate de a obţine credite şi venituri prin comercializarea bunurilor sau serviciilor.

 

Setul de documente (RfB) poate fi obținut la solicitare transmițând cererea conform modelului atașat la adresele: office@ucipifad.md și procurement@ucipifad.md.

 

Cerințele minime de calificareși modelul cereriipot fi accesate AICI 

 

Participantul la licitaţie va pregăti un original şi o copie a ofertei (documentelor) cu specificarea respectivă pe plic: “Originalul ofertei”, “Copia ofertei”. În cazul apariţiei unor inexactităţi, Comisia de evaluare al  Autorităţii contractante  se va conduce de original. Originalul şi copia ofertei vor fi semnate de Ofertant sau reprezentantul împuternicit. Acest drept trebuie să fie confirmat prin delegaţia  (procura) anexată la ofertă.

 

Toate paginile ofertei trebuie semnate şi ştampilate de către Ofertant. Oferta participantului la licitaţie nu trebuie să conţină alte file, corectări, cu excepţia filelor corectate, confirmate prin semnătură şi ştampilă.

Originalul documentelor şi copia lor se sigilează în două plicuri separate cu inscripţia “Original” şi “Copia”, care împreună se vor sigila într-un plic suplimentar (comun).

 

Ofertele urmează a fi prezentate în plicuri sigilate pînă la data de 16februarie 2022, ora 10:00, iar deschiderea ofertelor va avea loc în aceeaşi zi în incinta UCIPIFAD (of. 1304)  la ora 10:15.Ofertanții vor recepționa link-ul Zoom privind invitația la ședința publică de deschidere. Întrebările cu privire la licitație pot fi transmise la adresa de email: procurement@ucipifad.md

 

Attn: of.  1307, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162, Chișinău, MD-2004, Republic of Moldova. E-mail: procurement@ucipifad.md

 

 
 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 20.01.2023
   Total vizitatori - 3472022
 
Acces Rapid