Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare
Prima / Comunicare / Noutăţi / Şedinţa tehnică privind problemele curente din sectorul forestier

Şedinţa tehnică privind problemele curente din sectorul forestier

08.10.2010   2173 
 

       Pe data de 7 octombrie 2010 Agenţia „Moldsilva” a organizat o şedinţă tehnică privind problemele curente cu care se confruntă sectorul forestier naţional.
      În scopul soluţionării problemelor curente cu care se confruntă sectorul forestier naţional pe data de 7 octombrie 2010 Agenţia „Moldsilva” a organizat o şedinţă tehnică cu factorii de decizie din cadrul entităţilor subordonate (directori, ingineri silvic-şefi etc.).
      În procesul şedinţei respective au fost discutate următoarele aspecte:
          1. Starea culturilor silvice plantate în perioada 2002-2009 şi căile de ameliorare (raportori: dl F. Botnari, director general-adjunct, Agenţia „Moldsilva”; dl D. Galupa, director, ICAS; dna E. Griţenco, inginer, ICAS).
          2. Situaţia referitor la arenda terenurilor din cadrul fondului forestier în scopuri de recreere şi cinegetice (raportori: dl P. Rotaru, şeful Direcţii Fond Forestier, Agenţia „Moldsilva”; dl M. Scobioală, consultant (pază, protecţie şi cinegetică), Agenţia „Moldsilva”).
          3. Totalurile prealabile şi perspectivele licitaţiilor forestiere de masă lemnoasă (raportor dl P. Rotaru, şeful Direcţii Fond Forestier, Agenţia „Moldsilva”).
      În rezultatul analizei prealabile a datelor inventarierii culturilor silvice plantate în perioada 2002-2009  (circa 62 mii ha) s-a constat prezenţa unor suprafeţe considerabile care necesită lucrări de reparaţie sau chiar de refacere integrală. Reuşita plantărilor efectuate a fost influenţată de un şir de factori nefavorabili obiectivi: secete, inundaţii etc., dar şi de calitatea lucrărilor efectuate: calitatea şi asortimentul materialului săditor, calitatea măsurilor agrotehnice (pregătirea solului), calitatea lucrărilor de plantare, calitatea îngrijirilor etc. Totodată,  s-au menţionat căile de ameliorare a situaţiei, primul pas fiind elaborarea unui plan de măsuri ample destinate ameliorării stării culturilor silvice, inclusiv cu specificarea termenilor de implementare şi costurilor. O atenţie deosebită s-a atras sectoarelor plantate (30879 ha) în cadrul proiectelor „Conservarea solurilor în Moldova” (PCSM) şi „Dezvoltarea sectorului forestier comunal în Moldova” (PDSFCM), inclusiv sub aspectul onorării obligaţiunilor asumate de Agenţia „Moldsilva” în acordurile cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.
      Referitor la arenda terenurilor din cadrul fondului forestier în scopuri de recreere şi cinegetice s-a menţionat că actualmente sunt în vigoare 637 contracte. Pe lângă aspectele pozitive ale procesului respectiv (dezvoltarea/amenajarea locurilor de agrement, stimularea investiţiilor, obţinerea unor venituri suplimentare, reglementarea procesului de folosire a pădurilor etc.) s-a atras atenţia asupra problemelor/neajunsurilor atestate în domeniul dat: limitarea accesului liber a populaţiei pe unele sectoare arendate, nerespectarea prevederilor contractuale, încălcarea legislaţiei etc. Este necesar ca entităţile subordonate Agenţiei „Moldsilva” să intensifice controlul asupra stării terenurilor arendate, precum şi îndeplinirii de către arendaşi a obligaţiunilor contractuale.
      La compartimentul 3 s-a menţionat că în contextul iniţierii şi dezvoltării proceselor specifice economiei de piaţă, liberalizării accesului la produsele şi serviciile forestiere, creării condiţiilor reale pentru competitivitate în sectorul forestier naţional, Agenţia „Moldsilva” a organizat pe parcursul anului 2010 desfăşurarea a 4 licitaţii forestiere pentru parchetele cu tăieri de produse principale preconizate pentru exploatare în anul curent. În rezultatul licitaţiilor respective au fost comerializate 1015 parchete cu un volum de masă lemnoasă pe picior de circa 94 mii m3 în valoare de circa 29 milioane lei. Acţiunile date au generat un efect financiar pozitiv şi necesită a fi continuate. Paralel, vor fi lichidate disensiunile tehnice apărute în procesul implementării acţiunii respective pe parcursul anului curent.

 
 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 08.10.2019
   Total vizitatori - 1507601
 
Acces Rapid