Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare
Prima / Comunicare / Noutăţi / Şedinţă pe probleme cinegetice

Şedinţă pe probleme cinegetice

08.12.2009   2440 
 

 Pe data de 3 decembrie 2009 Agenţia „Moldsilva” a organizat o şedinţă comună cu reprezentanţii Ministerului Mediului, Institutului de Zoologie, Societăţii Vînătorilor şi Pescarilor din Moldova.
      Ordinea de zi a şedinţei:
1. Perspectiva utilizării ţarcurilor create pentru creşterea mistreţilor.
2. Problema desfăşurării vînătorilor în cadrul rezervaţiilor.
      Prezenţi la şedinţă:
1. Ministerul Mediului – dna Rotaru A.; dl Stîngaci V.
2. Institutul de Zoologie al AŞM – dl profesor dr. Munteanu A.
3. Societatea Vînătorilor şi Pescarilor din Moldova - dnii Beşleagă F., Ceocoi O.
4. Agenţia „Moldsilva” – dnii: Vdovîi Gh., directorul general, Rotaru P., Scobioală M., Galupa D., Manic Şt., Caisîn V., Ţarigradschii V.
      În procesul şedinţei la prima întrebarea s-a menţionat că în perioada anilor 2005-2009 în fondul forestier au fost selectate şi împrejmuite circa 500 ha terenuri, creîndu-se ţarcuri pentru reproducerea şi înmulţirea mistreţilor. Mărimea fiecărui ţarc variază de la 0,5  la 1,0 ha. În prezent există circa 150 ha de terenuri îngrădite sub formă de ţarcuri, în care se întreţin circa 500 de mistreţi şi pentru care se cheltuie anual circa 6 mln lei. Problema acestei reproduceri este în încrucişarea dintre masculii mistreţi sălbatici şi femelele domestice. În aceste condiţii au fost obţinuţi hibrizi de prima, a doua şi a treia genraţie, care nu mai reprezintă populaţia locală naturală a mistreţului. Menţinerea în continuare a acestor ţarcuri este costisitoare şi nu prezintă nici o valoare cinegetică şi/sau ca şeptel de animale pentru carne. În faţa silvicultorilor este dilema utilizării în continuare a ţarcurilor şi de valorificare a populaţiilor obţinute de animale.
      Eliberarea în natură a acestor hibrizi va conduce la poluarea fondului genetic şi diminuarea rezistenţei populaţiei naturale de mistreţi. De la bun început aceste ţarcuri au fost construite fără o consultare cu Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Ministerul Mediului. Institutul de Zoologie consideră acţiunile menţionate drept nişte grave greşeli de gospodărire, care nu fac faţă nici serviciului silvic şi nici ţării.
      Concluzii la prima întrebare:
1. Crearea ţarcurilor pentru reproducerea mistreţilor a constituit o greşeală gravă din punct de vedere silvic. Ele reprezintă pericol pentru arboretele amplasate în interiorul ţarcurilor, circa 150 ha, unde se poate declanşa uscarea în masă.
2. Hibrizii obţinuţi reprezintă animale de generaţia a 2 şi 3, care vor polua fondul genetic al populaţiei naturale de mistreţi existenţi în natură şi este o încălcare gravă a Legii regnului animal.
3. Recoltarea animalelor din ţarcurile create nu poate fi calificată şi egalată cu vînătoarea la animale în stare liberă.
4. Pentru depăşirea situaţiei create şi diminuarea cheltuielilor de întreţinere a ţarcurilor se propune lichidarea cît mai urgentă a acestora şi a hibrizilor din ele.

      La întrebarea a doua s-a menţionat că prin hotărîrea de Guvern au fost stabilite limite la vînătoare în rezervaţii. Spre exemplu, la rezervaţia “Pădurea Domnească” erau prevăzute spre recoltare 70 piese, mistreţi. Este o situaţie inadmisibilă, deoarece contravine regimului de protecţie stabilit prin legislaţie pentru aceste arii naturale protejate de stat.
      Concluzii la întrebarea a doua:
1. Este necesară interzicerea vînătorilor în rezervaţii, reieşind din statutul acestor arii naturale protejate de stat şi regimul de protecţie stabilit, precum şi cu necesitatea trecerii la vînătoarea selectivă clasică în aceste sectoare.


 
 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 24.01.2020
   Total vizitatori - 1648282
 
Acces Rapid