Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare
Prima / Comunicare / Noutăţi / 100 zile de la data investirii în funcţie a Guvernului

100 zile de la data investirii în funcţie a Guvernului

15.01.2010   1948 
 

Acţiuni realizate de Agenţia “Moldsilva” în primele 100 zile de la data investirii în funcţie a Guvernului Republicii Moldova de către Parlament:
    1) Tăieri de îngrijire şi conducere – 1911ha/24960 mc;
    2) Tăieri de produse principale – 1101 ha/82030 mc;
    3) Plantări în fondul forestier – 879,3 ha;
    4) Lucrări de extindere a terenurilor împădurite – 3788 ha;
    5) Recoltarea seminţelor – 128,5 tone;
    6) Lucrări de completare a culturilor silvice în fondul forestier – 773,3 ha;
    7) Lucrări de completare a culturilor silvice pe terenurile din afara fondului forestier – 4325,4 ha;
    8) Lucrări de ajutorare a regenerării naturale – 163 ha;
    9) Regenerarea naturală – 340 ha.

Conform prevederilor Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier naţional (Hotărârea Parlamentului nr. 350-XV din 12.07.2001) gestionarea durabilă a pădurilor Republicii Moldova poate fi asigurată prin promovarea unei politici forestiere adecvate noilor cerinţe. Din aceste considerente activitatea Agenţiei „Moldsilva” se va direcţiona la întărirea capacităţilor instituţionale, armonizarea cadrului legislativ şi normativ, conservarea diversităţii forestiere, instruirea cadrelor în domeniul silviculturii, cooperarea internaţională, informatizarea sectorului forestier.

Obiectivele principale necesare de realizat în perioada următoare, anii 2010-2013:
    1) Consolidarea capacităţilor autorităţii silvice centrale de formulare şi implementare a politicilor/strategiilor naţionale, de control, monitorizare/evaluare a activităţilor din sectorul forestier.
    2) Ajustarea politicii forestiere naţionale la recomandările forurilor internaţionale de specialitate;
    3) Separarea activităţilor de administrare şi control de cele de gestionare economică;
    4) Asigurarea regenerării, extinderii, ameliorării compoziţiei şi a calităţii pădurilor, sporirea productivităţii acestora;
    5) Asigurarea respectării regimului silvic în pădurile şi vegetaţia forestieră deţinute de autorităţile administraţiei publice locale (sectorul comunitar) şi privaţi;
    6) Administrarea de stat şi gestionarea fondului cinegetic, protecţia vânatului, formarea unor tradiţii naţionale în domeniul vânătorii.

Activităţi programate pentru perioada anilor 2010-2013:
    1) Optimizarea structurii instituţionale.
        a) Optimizarea şi reformarea structurii Agenţiei "Moldsilva", inclusiv descentralizarea funcţiilor şi responsabilităţilor.
        b) Întărirea capacităţilor Agenţiei "Moldsilva" de formulare şi implementare a politicilor/strategiilor naţionale, de control şi de programare, monitorizare/evaluare a activităţilor din sectorul forestier.
    2) Conservarea biodiversităţii forestiere
        a) Inventarierea şi evaluarea stării ariilor naturale protejate de stat din cadrul fondului forestier gestionat de Agenţia pentru Silvicultură „Moldsilva” (144 obiecte, suprafaţa 73 mii ha).
        b) Efectuarea reconstrucţiei ecologice a pădurilor pe suprafaţa de 5,4 mii ha.
    3) Regenerarea pădurilor
        a) Implementarea Programului de stat privind regenerarea şi împădurirea terenurilor fondului forestier pe suprafaţa de 15,0 mii ha.
    4) Extinderea terenurilor împădurite
        a) Atingerea în anul 2013 a indicelui de 13% terenuri acoperite cu păduri din teritoriul ţării (427,5 mii ha) prin plantarea pe suprafaţa de 10 mii ha a culturilor silvice.
    5) Dezvoltarea resurselor umane (perfecţionarea cadrelor şi ridicarea profesionalismului)
        a) Educarea conştiinţei ecoforestiere
        b) Ridicarea prestigiului profesiei de silvicultor în societate prin propagarea cunoştinţelor despre sectorul forestier, despre rolul silvicultorilor în asigurarea integrităţii resurselor forestiere şi sporirea nivelului de motivaţie a personalului silvic.
    6) Informatizarea sectorului forestier
        a) Elaborarea sistemelor pentru prelucrarea automatizată a informaţiei în domeniul forestier;
        b) Elaborarea conceptului şi constituirea sistemului informatic geografic (GIS) pentru fondul forestier naţional.
    7) Aspecte sociale
        a) Ridicarea nivelului de remunerare a muncii a angajaţilor din sectorul forestier, realizarea în 2013 a unui salariu mediu 2200lei/lună/persoană .
 

 
 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 21.03.2019
   Total vizitatori - 1285948
 
Acces Rapid