Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare
Prima / Comunicare / Noutăţi / Pînă în 2017 R.Moldova va vinde 550 mii tone CO2e în cadrul Proiectului PDSFCM

Pînă în 2017 R.Moldova va vinde 550 mii tone CO2e în cadrul Proiectului PDSFCM

28.10.2013   4220 
 

În Republica Moldova este implementat  proiectul de plantare a vegetaţiei forestiere pe terenuri publice aflate în proces de degradare „Dezvoltarea sectorului forestier comunal în Moldova" (PDSFCM) în perioada 2006-2036 cu suprafaţa de 8,5 mii ha. Proiectul respectiv este rezultatul conlucrării dintre Agenţia „Moldsilva" şi Banca Mondială (Fondul BioCarbon). Astfel, proiectul a permis Agenţiei „Moldsilva" încheierea unui acord cu fondul Băncii Mondiale BioCarbon, privind vânzarea-cumpărarea  reducerilor de emisii a gazelor cu efect de seră (GES) pentru o cantitate de 550 mii tone CO2e în perioada de până în anul 2017.

Proiectul contribuie la dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova prin: restabilirea terenurilor degradate, prevenirea eroziunii solului, creşterea suprafeţelor acoperite cu vegetaţie forestieră, sporirea productivităţii solului, aprovizionarea suplimentară a comunităţilor rurale cu lemn de foc, lemn de lucru şi produse nelemnoase ale pădurii, precum şi sporirea rezervoarelor de carbon pe terenurile degradate şi contribuirea la atenuarea schimbărilor climatice.

Implementarea şi monitorizarea PDSFCM este una dintre priorităţile din activitatea curentă ale Agenţiei „Moldsilva" și entitățile subordonate. În perioada noiembrie 2012 - octombrie 2013, conform prevederilor metodologiei şi documentaţiei, proiectul (PDSFCM) a fost supus procedurii de monitorizare, verificare și certificare. În calitate de Entitate Operaţională Desemnată (DOE) a activat Compania internațională "TUV NORD" (Germania). Procesul a inclus monitorizarea carbonului din biomasă (arbori, arbuşti, litieră) şi sol. Conform calculelor a fost aplicat un eşantion de 203 suprafeţe de probă (SP) pentru măsurarea carbonului din biomasă. Pentru realizarea acestei activități a fost implicat un număr important de specialişti/experţi calificaţi atât din cadrul structurilor subordonate Agenţiei „Moldsilva" (Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice/ICAS, unităţi silvice teritoriale), cât şi din instituţiile de profil din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Rezultatele măsurărilor efectuate au constatat că culturile silvice din cadrul proiectului respectiv au sechestrat în perioada 2006-2012 circa 328 mii tone CO2e sau 92% din volumul calculat/prognozat conform documentaţiei de proiect. Grație acestor rezultate Agenția "Moldsilva" a obținut certificatul de rigoare al Secretariatului CDM din cadrul CCNUSC ( www.cdm.unfccc.int/Issuance/cers_iss.html ).  Proiectele respective sunt un exemplu elocvent de colaborare, cu rezultate concrete, dintre Agenţia „Moldsilva", instituţiile internaţionale (Banca Mondială) şi autorităţile publice locale. Sunt un argument de interes continuu şi de extindere a relaţiilor în scopul depăşirii situației de criză şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei Republicii Moldova.

 

Viorica Caciuc, serviciul de presă

Contact:022 277 288; 069141201.

 

 
 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 17.09.2021
   Total vizitatori - 2623058
 
Acces Rapid