Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare
Prima / Comunicare / Noutăţi / Prima licitaţie forestieră din Republica Moldova

Prima licitaţie forestieră din Republica Moldova

17.02.2010   2734 
 

În contextul iniţierii şi dezvoltării proceselor specifice economiei de piaţă, liberalizării accesului agenţilor economici la produsele şi serviciile forestiere, creării condiţiilor reale pentru competitivitate în sectorul forestier naţional, Agenţia „MOLDSILVA” programează pentru 26 februarie 2010 desfăşurarea primei licitaţii forestiere pentru parchetele cu tăieri de produse principale preconizate pentru exploatare în anul 2010.

Această acţiune corespunde prevederilor art. 36 (aliniatul 8) al Codului silvic (nr. 887 din  21.06.1996), Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier naţional (nr. 350 din  12.07.2001), fiind concepută în scopul implementării Programului de activitate al Guvernului Republicii Moldova „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare”, 2009-2013.

La licitaţia respectivă vor fi expuse 825 parchete din cadrul tăierilor de produse principale cu un volum total brut pe picior de 98,6 mii m3.  Anunţul oficial privind organizarea licitaţiei a fost publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 18-19 din 5.02.2010 (pag. 41).

Licitaţia „cu strigare" pentru obţinerea dreptului de valorificare a masei lemnoase expuse pentru exploatare se va desfăşura la sediul Agenţiei „MOLDSILVA", pe adresa: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 124, mun. Chişinău. Sunt invitaţi să participe persoanele fizice juridice cointeresate. Participanţii la licitaţia publică sunt obligaţi să achite taxa de participare şi acontul în mărime de 10% din preţul iniţial al iotului. Pasul licitaţiei este de 10%. Contul pentru achitarea taxei de participare şi acontului: Agenţia „Moldsilva", cod fiscal: 1006601000255, cont de decontare nr. 222470302070 în B.C. „Banca Socială" S.A., filiala Şciusev, BSOCMD2X459. Taxa de participare la licitaţie constituie: pentru persoanele fizice - 80,00 lei, pentru persoanele juridice - 200,00 lei.

Participanţii pot lua cunoştinţă cu loturile expuse la licitaţie, condiţiile de participare şi caietul de sarcini în incinta Agenţiei „Moldsilva", pe adresa: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 124, mun. Chişinău, precum şi pe pagina web: www. moldsilva.gov.md

Preţul lotului adjudecat la licitaţie se achită de către învingător în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare. Termenul-limită de depunere a cererilor de participare este 25 februarie 2010, ora 16.00. Telefoane de contact: 272-306, 277-345.

 
 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 12.12.2018
   Total vizitatori - 1176078
 
Acces Rapid