Prima    Contact    Subdiviziuni    Harta    Flux RSS    Widget Informer
imprimare
Prima / Comunicare / Comunicate de presa / Îmbunătățirea managementului resurselor forestiere prin proiectele internaționale

Îmbunătățirea managementului resurselor forestiere prin proiectele internaționale

31.01.2017   669 
 

În Republica Moldova problemele aferente gestiunii pădurilor și pajiștilor rămân a fi în continuare la fel de importante, soluția cărora  în ultimii 10-15 este regăsită în proiectele internaționale, care au drept scop extinderea sau ameliorarea managementului resurselor forestiere și pastorale. Prin intermediul Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice din subordinea Agenției "Moldsilva" se implementează un șir de proiecte/programe naționale și internaționale în principal cu atribuții de coordonare tehnică, evaluare și monitorizarea performanțelor, la acest capitol cele mai importante, sub aspectul participării și efectului atins, sunt: Proiectul „Conservarea solurilor în Moldova" (PCSM; 2002-2022); Proiectul „Dezvoltarea sectorului forestier comunal în Moldova" (PDSFCM; 2006-2035). Pe parcursul anului 2016 Unitatea pentru Implementarea Proiectelor, ICAS a elaborat 2 rapoarte privind reducerile de emisii generate în cadrul proiectelor PCSM și PDSFCM ca bază informațională fiind starea culturilor silvice create în cadrul proiectelor respective, furnizată de entitățile silvice, precum și monitorizările efectuate de către specialiștii ICAS. Conform rapoartelor în primul proiect vegetația forestieră a generat pe parcursul anului 2016 reduceri de emisii în volum de circa 235 mii tCO2,  iar în cadrul proiectului Conservarea solurilor în Moldova", începînd cu luna mai 2016, au fost demarate lucrările de pregătire și efectuarea monitorizării carbonului, programate în Planul de Monitorizare a proiectului. Lucrările respective constau în instruirea personalului, procurarea și confecționarea echipamentelor/materialelor aferente procesului de monitorizare, precum și realizarea nemijlocită a măsurărilor conform documentației de proiect. În cadrul procesului de monitorizare au fost amplasate 213 suprafețe de probă, care cuprind măsurări dendrometrice pentru circa 25 mii arbori și arbuști, recoltarea probelor de litieră, analize de laborator.

Totodată, mai menționăm că în anul 2016 s-a finalizat Programul regional ENPI FLEG II, obiectivul general stabilit în cadrul proiectului a fost oferirea de consultanță și ghidarea necesară pentru alți proprietari de terenuri forestiere decît Agenția "Moldsilva", precum și de a promova experiența pozitivă a sectorului forestier comunal și privat, exemple de utilizare durabilă a resurselor locale. Concomitent, activitatea respectivă a inclus și acordarea de consultanță în domeniul ameliorării managementului resurselor pastorale, inclusiv în calitate de factor important în asigurarea continuității procesului de alocare a terenurilor slab productive sub activități de extindere a suprafețelor împădurite. Pe parcursul anului 2016 specialiștii ICAS au acordat servicii de consultanță pentru 62  primării/instituții/organizații/persoane private din cadrul a 20 raioane administrative, municipii și UTA Găgăuzia.

 

Viorica Caciuc, serviciul de presă

Contact: 022 277 288.

 

 

 

 

 
 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 25.05.2018
   Total vizitatori - 1004334
 
Acces Rapid