Prima    Contact    Subdiviziuni    Harta    Flux RSS    Widget Informer
imprimare
Prima / Comunicare / Comunicate de presa / Personalul ingineresc și tehnic sunt în drept să constate contravenții și încheia procese-verbale

Personalul ingineresc și tehnic sunt în drept să constate contravenții și încheia procese-verbale

16.03.2017   1226 
 

Agenţia „Moldsilva", informează că începînd cu 16 martie 2017, intră în vigoare modificările la art.405 (Organele pentru protecţia mediului, organele pentru control geologic şi supraveghere minieră şi Agenţia "Moldsilva") al Codului Contravenţional (Nr. 218  din  24.10.2008) după cum urmează:

[Art.405 titlul modificat prin LP208 din 17.11.16, A/l0441-451/16.12.16 art.879; în vigoare 16.03.17] 

[Art.405 titlul modificat prin LP109 din 04.06.10, M0131-134/30.07.10 art.443] 

(1)    Contravenţiile prevăzute la art.95, 109-118, 120-130, 132-154, 156, 182 se examinează de organele pentru protecţia mediului.

(1)    Contravenţiile prevăzute la art.95, 109-118, 120-130, 132-155, 156, 182 se examinează de organele pentru protecţia mediului. 

[Art.405 al.(l) modificat prin LP208 din 17.11.16, M0441-451/16.12.16 art.879; în vigoare 16.03.17] 

[Art.405 al.(l) modificat prin LP39 din 21.03.13, M082/12.04.13 art.254] 

[Art.405 al.(l) modificat prin LP109 din 04.06.10, M0131-134/30.07.10 art.443] 

(2)    Sînt în drept să examineze cauze contravenţionale privind contravenţiile prevăzute la alin. (1) şi să aplice sancţiuni inspectorul principal de stat pentru ecologie şi adjuncţii lui, inspectorii superiori de stat pentru ecologie şi inspectorii de stat pentru ecologie.

[Art.405 al.(2) modificat prin LP109 din 04.06.10, M0131-134/30.07.10 art.443] 

(21)  Contravenţiile prevăzute la art. 94 şi 119 se examinează de organele pentru control geologic şi supraveghere minieră.

[Art.405 al.(21) introdus prin LP109 din 04.06.10, M0131-134/30.07.10 art.443] 

(22)  Sînt în drept să examineze cauze contravenţionale privind contravenţiile prevăzute la alin. (21) şi să aplice sancţiuni inspectorul principal de stat pentru geologie şi supraveghere minieră şi adjuncţii lui, inspectorii de stat pentru geologie şi supraveghere minieră.

[Art.405 al.(22) introdus prin LP109 din 04.06.10, M0131-134/30.07.10 art.443] 

(3)    Contravenţiile prevăzute la art.120-130, 132-137, 139-142 se constată de către Agenţia pentru Silvicultură "Moldsilva".

(3)    Contravenţiile prevăzute la art.120-126, 127-130,132-137, 139-142 se constată de către Agenţia "Moldsilva". 

[Art.405 al.(3) modificat prin LP208 din 17.11.16, M0441-451/16.12.16 art.879; în vigoare 16.03.17]

[Art.405 al.(3) modificat prin LP255 din 01.11.13, MO276-280/29.11.13 art. 762] 

(4)    Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale directorul general al Agenţiei pentru Silvicultură "Moldsilva" şi adjuncţii lui, directorii întreprinderilor de stat pentru silvicultură, ai întreprinderilor silvo-cinegetice, ai rezervaţiilor naturale.

(4)      Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale: 

a)   în cadrul Agenţiei „Moldsilva" - directorul general, directorii generali adjuncţi, angajaţii cu atribuţii de pază a fondului forestier şi/sau de control privind respectarea legislaţiei în domeniu; 

b)   în cadrul întreprinderilor de stat subordonate Agenţiei „Moldsilva" - directorii, inginerii-şefi în silvicultură, inginerii pază şi protecţie, inginerii fond forestier, inspectorii Gardă Forestieră, şefii ocolurilor silvice, şefii adjuncţi ai ocolurilor silvice, maiştrii-pădurari. 

[Art.405 al.(4) în redacţia LP208 din 17.11.16, M0441-451/16.12.16 art.879; în vigoare 16.03.17] 

(5)    Persoanele menţionate la alin.(4) vor remite procesele-verbale cu privire la contravenţii spre examinare organelor de protecţie a mediului.

(5)      Sînt în drept să examineze cauzele contravenţionale prevăzute la alin. (3) şi să aplice sancţiuni directorul general şi directorii generali adjuncţi ai Agenţiei „Moldsilva", directorii întreprinderilor de stat subordonate Agenţiei „Moldsilva.

[Art.405 al.(5) în redacţia LP208 din 17.11.16, M0441-451/16.12.16 art.879; în vigoare 16.03.17] 

(6)      Contravenţiile prevăzute la art.181 se constată de organele pentru protecţia mediului.

(7)     Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale persoanele menţionate la alin.(2) şi (22).

[Art.405 al.(7) modificat prin LP109 din 04.06.10, M0131-134/30.07.10 art.443] 

(8)     Procesele-verbale cu privire la contravenţiile prevăzute la alin.(6) se remit spre examinare comisiei administrative.

În aceeași ordine de idei menționăm că inginerii silvici şefi ai entităţilor silvice subordonate vor asigura informarea tutoror colaboratorilor serviciului silvici despre respectivele modificări şi îndeplinirea lor. Ulterior, de către Agenţia "Moldsilva" va fi organizat un seminar de instruire, pentru colaboratorii serviciului silvic, care va viza mecanismul de aplicare a prezentelor schimbări.

Totodată informăm că pentru încălcările contravenționale, unitatea convențională s-a majorat de la 20 la 50 de lei.

Viorica Caciuc, serviciul de presă

Contact: 022 277 260

 

 

 

 

 

 

 
 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 21.06.2018
   Total vizitatori - 1029223
 
Acces Rapid