Prima    Contact    Subdiviziuni    Harta    Flux RSS    Widget Informer
imprimare
Prima / Comunicare / Comunicate de presa / Revizuirea modului de implementare a prevederilor amenajamentelor silvice

Revizuirea modului de implementare a prevederilor amenajamentelor silvice

14.08.2017   698 
 

Directorii, inginerii silvici-șefi, inginerii fond forestier, inginerii regenerarea pădurii, inclusiv șefii ocoalelor silvice din entitățile silvice subordonate au participat la o ședință tehnică cu privire la rezultatele verificării modului de implementare a amenajamentelor silvice în perioada 2010-2015, desfășurată la Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice (ICAS). În cadrul întrunirii reprezentanții ICAS au prezentat rapoarte privind rezultatele verificării implementării prevederilor amenajamentelor silvice pe entitățile silvice Călărași, Silva-Centru Ungheni, Nisporeni-Silva, RN Plaiul Fagului și RN Codrii în baza studiilor generale elaborate. Totodată, reprezentanții entităților silvice vizate au prezentat rapoarte (argumente) privind activitatea desfășurată la compartimentul dat, inclusiv propuneri la procesul de proiectare amenajistică.

Ședința a cuprins subiecte referitoare la prevederile amenajamentelor silvice pe perioada vizată care sunt implementate sau în proces de realizare. Totodată, s-a subliniat necesitatea atragerii unei atenții sporite asupra realizării oportune și calitative a tratamentelor cu regenerare sub masiv (tăieri progresive, succesive etc.), în special în arboretele natural fundamentale. Un alt aspect important discutat a fost procesul de asigurare a regenerării arboretelor parcurse cu diferite tipuri de tratamente silvice, accentul fiind pus pe respectarea compozițiilor-țel de regenerare.

În aceeași ordine de idei, s-a convenit că în situaţiile în care datele din amenajamentul silvic nu corespund cu cele de pe teren să fie înregistrate şi prezentate specialiștilor la Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice în anul depistării divergențelor, concomitent cu materialele primare din anul efectuării lucrărilor de amenajare a pădurilor. Astfel, va fi asigurată intervenția promptă în procesul de programare anuală a lucrărilor silvotehnice, cu influențe benefice asupra stării și evoluției pădurilor.

 

Viorica Caciuc, serviciul de presă

Contact: 022 277 260.

 

 

 

 
 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 19.09.2018
   Total vizitatori - 1110592
 
Acces Rapid