Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare
Prima / Comunicare / Comunicate de presa / 3 martie Ziua Mondială a Faunei Sălbatice

3 martie Ziua Mondială a Faunei Sălbatice

02.03.2018   660 
 

La 3 martie în lume este sărbătorită Ziua Mondială a Faunei Salbatice, eveniment creat de Națiunile Unite, cu scopul de a concentra atenția asupra necesității, privind conservarea și protejarea speciilor de animale sălbatice, dar și pentru a combate braconajul. Pădurea este cel mai important spaţiu pentru ocrotire și dezvoltare a naturii în scopuri ştiinţifice, ca escosisteme naturale, stabile, pentru conservarea şi protejarea unor elemente de floră sau de faună unice, rare sau pe cale de dispariţie.

Astfel, ecosistemele forestiere ale Republicii Moldova constituie mediile de viaţă cele mai reprezentative pentru conservarea biodiversităţii naturii, iar ariile protejate constituie strategia cea mai importantă de conservare şi de utilizare durabilă a resurselor, de cercetare a legilor naturii, de educaţie şi de conştientizare publică privind protejarea mediului înconjurător. Fauna ecosistemelor forestiere include 172 specii de vertebrate terestre (68,0% din numarul total) şi cca 9 mii specii de insecte. În această ordine de idei, în rezervaţiile naturale „Codrii", „Pădurea Domnească", „Plaiul Fagului", „Prutul de Jos" sunt conservate specii de animale: 49 specii mamifere, 159 specii de păsări, 15 specii de reptile, 12 de amfibieni, 12 specii de peşti. O parte dintre acestea sunt incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova, Convenţia Berna, Convenţia Bonn, Lista Roşie a IUCN: specii de păsări - 46; specii de mamifere - 21; specii de amfibieni - 7; specii de reptile - 8; specii de peşti - 3. De 12 ani, pe teritoriul rezervaţiei „Pădurea Domnească" este conservat ex-situ specia de zimbru (Bison bonasus L.), care în prezent include 7 exemplare, această specie vulnerabilă este inclusă în  Lista Roşie a IUCN.

Colaboratorii serviciului silvic constant înterprind măsuri pentru asigurarea, pazei şi protecţiei, dar şi conservarea habitatelor,  populaţiilor speciilor faunistice din fondul forestier.

De menționat că în anul 2013, la cea de-a 68-a sesiune a Adunarii Generale a ONU, s-a decis ca pe data de 3 martie, ziua în care s-a adoptat Conventia cu privire la comerțul internațional cu specii ale faunei și florei pe cale de dispariție (CITES), să se sărbatorească Ziua Mondială a Faunei și Florei Sălbatice. În rezoluția sa, Adunarea generala a reafirmat valoarea naturii sălbatice și a contribuțiilor sale, pornind de la nivel ecologic, genetic, social, economic, științific, educațional, cultural, recreativ sau estetic și pînă la dezvoltarea durabilă. 

 

Viorica Caciuc, serviciul de presă

Contact: 022 277 260.

 

 

 
 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 21.03.2019
   Total vizitatori - 1288089
 
Acces Rapid