Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare
Prima / Comunicare / Comunicate de presa / Promovarea turismului în rezervațiile naturale din fondul forestier

Promovarea turismului în rezervațiile naturale din fondul forestier

08.05.2018   673 
 

Rezervațiile naturale din subordinea Agenției "Moldsilva" sunt vizitate în această perioadă de tot mai multe grupuri de turiști, atît din țară, cît și de peste hotare. Către sfîrșitul anului școlar cei mai mulți vizitatori sunt elevii și tinerii instituțiilor de învățămînt. Rezervațiile "Codrii", "Plaiul Fagului", "Pădurea Domneasca" și "Prutul de Jos" își atrag turiștii nu doar prin peisajele naturale, specii rare de floră și faună, dar și prin amenajarea traseelor turistice, centrele de informare, iar unele dintre ele dispun de locuri de cazare/campare sau muzeu al naturii.

Astfel cea mai veche rezervație "Codrii" cu o suprafață de 5170 ha propune spre vizitare turiștilor Muzeul Rezervaţiei Naturale "Codrii",care include circa 500 mostre şi este structurat pe principiul tematic și care sunt în perfectă corelaţie cu situaţia din teren a rezervaţiei, avînd funcţii de conservarea, restaurarea şi prezentarea colecţiilor pentru publicul larg, activităţi de educare şi informare în domeniul conservării biodiversităţii. Pe teritoriul rezervației este creat un Parc Dendrologic, traseu turistic, rezervația dispune și de locuri de cazare.

Rezervația "Plaiul Fagului"  este situată geografic în centrul Moldovei. Atractivitatea extraordinară a peisajului rezultă din felul în care este structurat relieful, prin creşterea înălţimilor şi fragmentarea teritoriului. Cu scopul promovării arboretelor cu fagi seculari (înălţimea 35 m, diametrul mediu peste 1m şi vîrste de peste 100 de ani) pe teritoriul rezervației este amenajat un traseu turistic cu lungimea de aproximativ 2,3 km şi poate fi parcurs în 2 ore fiind de dificultate medie. Pe teritoriul acestei rezervații sunt patru lacuri pe malul cărora sunt amenajate locuri pentru odihnă. Aceasta se face remarcată prin desfășurarea festivalului "Sărbătoarea Fagului" cu scopul de a dezvolta și promova potențialul turistic al rezervaţiei care are loc tradițional de cinci ani, la sfîrșitul lunii mai. În prezent  este în proces de reconstrucție Centrul de Informare și Educație Ecologică „Rădenii Vechi".

"Pădurea Domnească" este cea mai mare rezervație ca suprafață - 5920 ha și include mai multe puncte de atracție turistică din nordul țării: Cheile Butești; Stînca Mare; Suta de Movile; Zimbrăria; Stejarii seculari; Zonele Umede din rezervație (Țara Bîtlanilor); Pensiunea eco-turistică "La Fontal" care este un punct de relaxare a turiștilor. Cea mai importantă atracție rămîne a fi Zimbrăria care în prezent numără 7 zimbri (5 masculi si 2 femele). Prețul de intrare pentru copii este de 25 de lei, iar pentru maturi 30 de lei.

În scopul protecţiei, păstrării şi studierii ecosistemului de baltă şi lunca inundabilă a rîului Prut a fost creată Rezervaţia ,,Prutul de Jos". Valoarea universală a patrimoniului natural a fost recunoscută prin declararea ca zonă umedă de importanţă internaţională, mai ales ca habitat al păsărilor acvatice - Convenţia Ramsar, - ,,Lacurile Prutului de Jos". Prin diversitatea impresionantă a habitatelor şi a formelor de viaţă pe care le găzduieşte într-un spaţiu relativ restrîns, ,,Prutul de Jos" constituie un adevărat muzeu al biodiversităţii. Posibilităţile vizitării rezervaţiei sunt variate şi depind de timpul disponibil, de categoria de vîrstă a acestora, precum şi de nivelul hidrologic al lacului Beleu, care este cea mai importantă atracție a  acestei zone. Sunt posible excursii pe trasee terestre și acvatice, ambele au cîte 3 km. 

Menționăm că pe parcursul anului 2017 aceste rezervații au fost vizitate de aproximativ 10 mii de persoane, atît turiști din țară, cît și de peste hotare, cu preponderență grupuri de copii și tineri.

 

Viorica Caciuc, serviciul de presă

Contact: 022 277-260

 

 

 

 
 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 23.04.2019
   Total vizitatori - 1324275
 
Acces Rapid