Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare
Prima / Comunicare / Comunicate de presa / În regiunea Prutului de Jos se inițiază elaborarea planului de manangement

În regiunea Prutului de Jos se inițiază elaborarea planului de manangement

25.06.2018   759 
 

La Cahul s-a desfășurat un atelier de lucru cu participarea reprezentanților Agenției Moldsilva, Ministerului Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), Inspectoratului Ecologic, mediului academic, autorităților publice locale, ONG-urilor de mediu. Subiectul abordat s-a referit la Proiectul „Elaborarea planului de management a regiunii Prutului de Jos" (arie desemnată ca Rezervația Biosferei Prutul de Jos), proiect implementat de Asociația Obștească „Verde e Moldova" în baza grantului oferit de către Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Agenția  Austriacă pentru Dezvoltare.

Scopul general este elaborarea planului de management și programul de măsuri privind reducerea poluării asupra ecosistemelor acvatice și zonele umede în regiunea Prutului de Jos, mai conține următoarele obiective: identificarea condițiilor de referință reieșind din starea actuală a ecosistemelor acvatice, palustre și elaborarea fișelor de proiecte necesare pentru reducerea poluării; organizarea întrunirilor de consultanță cu autoritățile publice locale, comitetului bazinal și societatea civilă pentru discutarea modalităților de realizare a planului elaborat; pregătirea materialelor pentru mass-media privind rezultatele proiectului și implementarea măsurilor elaborate precum și organizarea Zilei Prutului de Jos; pregătirea documentului de management pentru Rezervația Biosferei Prutul de Jos și prezentarea acestuia Consiliului raional Cahul și Agenției „Moldsilva".

Totodată, proiectul va fi axat pe realizarea mai multor activități cum ar fi: colectarea datelor statistice privind aplicare îngrășămintelor și pesticidelor cu metale grele în regiunea desfășurării proiectului/crearea bazei de date a proiectului; evaluarea surselor de poluare și proceselor de eroziune a solurilor; organizarea întrunirilor de consultanță și seminarului de planificarea orientată spre țintă cu diferite deținători de interese pentru identificarea fișelor de proiecte și activități necesare pentru reducerea poluării din diferite sectoare economice în primul rînd agricultura; organizarea meselor rotunde cu reprezentanții mass-media, asociațiilor fermierilor pentru prezentarea rezultatelor obținute și aplicarea  lor; publicarea ghidului privind reducerea poluării din agricultura pentru regiunea dată.

Amintim că Rezervația Biosferei Prutul de Jos a fost creată conform Hotărârii Guvernului nr.16 din 23 ianuarie 2017 și aceasta arie poate fi folosită pentru identificarea condițiilor de referință pentru elaborarea documentelor de politici privind reducerea poluării. Agenția „Moldsilva" în cooperarea cu autoritățile publice locale și societatea civilă a pregătit un dosar pentru MaB UNESCO în vederea obținerii certificatului internațional privind funcționarea ariei biosferei conform ghidului de la Sevilia adoptat pentru ariile protejate de către UNESCO.

 

Viorica Caciuc, serviciul de presă

Contact: 022 277 260.

 

 

 

 

 

 
 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 15.10.2019
   Total vizitatori - 1509982
 
Acces Rapid