Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare
Prima / Comunicare / Comunicate de presa / Perspective de colaborarea internațională în sectorul forestier

Perspective de colaborarea internațională în sectorul forestier

11.07.2018   809 
 

Directorul Agenției "Moldsilva", Ion Haralampov, a avut o întrevedere cu Atașatul Relațiilor Economice Internaționale din cadrul Ambasadei Ungariei în Republica Moldova, Gabor Szucs. Întîlnirea a fost în contextul planificării activităților de dezvoltare profesională bilaterală, între ramura silvică din Republica Moldova și din Ungaria.

În cadrul întrevederii au fost discutate unele aspecte ce ține de pregătirea și semnarea unui  Memorandum de Înțelegere, dintre Agenția "Moldsilva" și Autoritatea Silvică Centrală din Ungaria, respectiv asupra cooperării dintre silvicultorii celor două țări cu scopul de a contribui la dezvoltarea și consolidarea cooperării dintre cele două instituții în domeniu silviculturii pe baza de egalitate, beneficiu reciproc, mai multe aspecte tangențiale sectrorului forestier.

Astfel, s-a convenit de a realiza un schimb de experiență axat pe următoarele subiecte de interes comun ambele instituții, inclusiv: asigurarea gestiunii durabile a sectorului forestier în condițiile schimbărilor climatice (în contextul Conferinței ONU de la Paris privind schimbările climatice, 30/11-12/12/2015); particularitățile managementului financiar în cadrul gospodăririi pădurii, mecanismul redistribuirii surselor financiare și efectuarea lucrărilor silvo-tehnice obligatorii în sectoarele cu un grad redus de împădurire al țării; finanțarea programelor de stat; transferuri în/din bugetul de stat; funcționarea mecanismului de finanțare a activităților de conservare a biodiversității naturale, inclusiv prin asigurarea plăților/ compensațiilor silvice ratate pentru serviciile ecologice de protecție ale pădurii, mecanismul de identificare a beneficiarilor acestor servicii și impunerea legală pentru perceperea plății; mecanisme de funcționare a sistemului național de inventariere și amenajare a pădurii, altor suprafețe acoperite cu vegetație forestieră; certificarea forestieră; dezvoltarea gospodăririi auxiliar-industriale și valorificarea producției nelemnoase ale pădurii, inclusiv: serviciile de recreere, cinegetică, plante medicinale, arenda pădurii; funcționalitatea Sistemului Integrat de Raportări, inclusiv: a sistemului unic bazat pe software de specialitate pentru calculul volumului masei lemnoase expuse spre exploatare (punerea în valoare); sistemului de urmărire a provenienței lemnului și control în domeniul trasabilității lemnului; evidența circulației masei lemnoase; interacțiunea sectorului forestier proprietate publică a statului cu cel privat / comunal; administrarea ariilor naturale protejate de stat (rezervații naturale, parcuri naturale).

Deasemenea s-a discutat pe mariginea pregătirii și organizării în termeni proximi a unei întrevederi între conducerea Agenției "Moldsilva" și conducerea Autorității Silvice Centrale din Ungaria, în vederea semnării unui  Memorandum de Înțelegere și Colaborare.

 

Viorica Caciuc, serviciul de presă

Contact: 022 277-260

 

 

 

 

 

 

 
 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 27.01.2020
   Total vizitatori - 1652774
 
Acces Rapid