Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare
Prima / Comunicare / Comunicate de presa / Cu privire la măsurile de ocrotire a speciilor de plante cu regim special de protecţie

Cu privire la măsurile de ocrotire a speciilor de plante cu regim special de protecţie

13.02.2019   1196 
 

Pădurea este un spaţiu primordial pentru ocrotirea naturii în scopuri ştiinţifice, ca ecosisteme naturale stabile, pentru conservarea şi protejarea unor elemente de floră sau de faună unice, rare sau pe cale de dispariţie, ca rezervaţii genetice pentru producerea de seminţe în care pot fi studiate legile naturii care asigură funcţionarea ecosistemelor forestiere.

Astfel, ecosistemele forestiere ale Republicii Moldova constituie mediile de viaţă cele mai reprezentative pentru conservarea biodiversităţii naturii, iar ariile protejate constituie strategia cea mai importantă de conservare şi de utilizare durabilă a resurselor, de cercetare a legilor naturii, de educaţie şi de conştientizare publică privind protejarea mediului înconjurător.

Flora ecosistemelor forestiere include 1000 specii de plante vasculare dintre care 46 specii sunt incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova, iar 224 sunt protejate de stat, fiind atribuite la categoria monumente ale naturii, prin Legea fondului ariilor protejate de stat nr.1538 din 25.02.1998.

Cele mai ameninţate specii sunt speciile de plante vernale: ghiocelul, ghiocelul nival, omătuţele, ruşcuţa primăvăratică, floarea-vîntului, brînduşele, dediţeii, lalele de pădure, bujorul, etc.

Programul de conservare a speciilor de plante rare şi periclitate, în cadrul fondului forestier de stat include o serie de activităţi de importanţă primordială, inclusiv:

* menţinerea diversităţii speciilor prin desfăşurarea unor programe speciale pentru conservarea taxonelor rari şi vulnerabili şi stabilirea cadrului normativ pentru protecţia lor eficientă;

* asigurarea conservării speciilor cu importanţă mondială;

* elaborarea şi punerea în aplicare a unor programe de sensibilizare a publicului şi factorilor de decizie privind importanţa conservării biodiversităţii pădurilor, precum şi de antrenare a organizaţiilor nonguvernamentale la aceste activităţi;

* extinderea regenerării naturale a arboretelor prin aplicarea tratamentelor care permit conservarea şi realizarea de arborete cu structuri orizontale şi verticale optim diversificate; 

 

Date de contact:

Serviciul relații publice și informare

Contact: 067555200

Ord_33.pdf

 

 
 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 18.10.2019
   Total vizitatori - 1514833
 
Acces Rapid