Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare
Prima / Comunicare / Comunicate de presa / Despre ”defrișări” sau despre adevăruri selective

Despre ”defrișări” sau despre adevăruri selective

16.01.2020   204 
 

Agenţia „Moldsilva" constată cu îngrijorare că în ultima perioadă spațiul informațional de la noi din țară a fost invadat cu informații de senzație cu referință la faptul că "zilnic în țara noastră se defrișează 73 de hectare forestiere, Agenţia „Moldsilva" autorizează defrișarea a 500 de mii de metri cubi de lemn anual, iar la fiecare oră dispar câte trei hectare de pădure, conform datelor alarmante ce vin de la Biroul Național de Statistică".

Această ispravă aparține Agenției de presă Sputnik Moldova, iar ulterior aceeași informație eronată a fost oferită publicului de buletinul informativ „Mesager", emisiunea „Miezul zilei",  și site-ul de știri și analize de mediu „Ecopresa".

De fapt, Biroul Național de Statistică (BNS)  prezintă în Tabelul 6 (pag. 54) al Raportului staistic „Resursele naturale și mediul în Republic Moldova", pentru anul 2018,  cifra de 26756 de hectare de tăieri silvice și volumul masei lemnoase recoltate din tăieri silvice - 600,6 mii m3 (statistică oferită BNStot de către Agenţia „Moldsilva"). Totuși,  cifra de 26756 de hectare nu reprezintă o suprafață, ce conform surselor „credibile"  mass-media, a fost „defrișată" ci doar perimetrul în care au fost efectuate tăieri silvice sau exploatări forestiere (tratamente silvice) - terminologie corectă în ramura silvică.

Apropo dicționarul explicativ definește termenul „defrișa"  prin „A înlătura prin tăiere sau ardere, spre a elibera terenul și a-l face propriu pentru agricultură, construcții etc.", proces pe care Agenţia „Moldsilva" nu l-a raportat BNSpentru că în ultimii 20-30 de ani nici nu l-a efectuat.

Totodată, cifra totală a tăierilor silvice, pentru anul 2018, se repartizează în felul următor: Tăieri de produse principale (inclusiv tăieri selective și tăieri rase) - 4726 ha; Tăieri de îngrijire și conducere - 20377 ha (inclusiv degajări, curățiri, rărituri și tăieri de igienă); Tăieri diverse - 1653 ha.  

Astfel, pentru jurnaliștii, care au bătut alarma, la auzul acestor noțiuni, era mai lesne solicitarea unui comentariu la Agenţia „Moldsilva, pentru a aduce informația corectă pentru cetățeni, precum că tăieri selective, degajări și curățiri, tăieri de igienă și tăieri diverse nu reprezintă  „defrișări" ci au drept scop intervenția necesară a factorului uman pentru continuitatea pădurilor.

Pesimiștilor nu le dă temei pentru prejudecăți nici chiar sectoarele unde sunt petrecute așa-numitele  tăieri rase (2810 ha), deoarece suprafețele regenerate, prin diferite metode, ar constitui 4853 ha, (informație ce poate fi găsită în Tabelul Regenerarea pădurilor din pag. 55 a Raportului statistic menționat) și rămân, indubitabil, în fondul forestier al țării.

În acest context, rămânem nedumeriți de faptul că în cadrul buletinului informativ „Mesager" și a emisiunii „Miezul zilei" a fost difuzată aceeași informație denaturată, cu noțiuni și cifre false, chiar în pofida interviului realizat cu Nicolae Munteanu, directorul interimar al Agenţiei „Moldsilva", în care au fost explicate, cu lux de amănunte toate noțiunile și cifrele corecte de referință.

În concluzie, Agenţia „Moldsilva" reiterează faptul că informația ce a fost livrată cetățenilor de către unele instituții mass-media, conține erori grave și speră că jurnaliștii, care din anumite considerente, au contribuit la aceasta, pe viitor vor ține cont de principiul fundamental al jurnalismului - cel de a informa corect și echidistant.

În contextul celor menționate Agenţia „Moldsilva rămâne o instituție cu principii de activitate transparentă, disponibilă pentru colaborarea cu mass-media pentru informarea veridică a cetățenilor.

 
 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 13.02.2020
   Total vizitatori - 1692297
 
Acces Rapid