Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare
Prima / Comunicare / Comunicate de presa / Concluzii preliminare ale unei reuniuni științifice

Concluzii preliminare ale unei reuniuni științifice

12.06.2020   596 
 

 

12 iunie Chișinău - Simpozionul științifico-practic „Asigurarea managementului forestier durabil prin implementarea tratamentelor silvice și promovarea regenerărilor naturale, a împăduririlor” a fost organizat la 5 iunie 2020  la  Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice din Chișinău, Rezervațiile Naturale „Codrii” și „Plaiul Fagului”, Întreprinderile pentru Silvicultură Strășeni și Călărași. 

Forul științifico-practic a urmărit scopul stabilirii stării actuale a regenerărilor și aplicării tratamentelor silvice în fondul forestier de stat, a unei mai bune informări a membrilor comunității academice și științifice, a factorilor de decizie şi mas-media privind starea de lucruri în arboretele degradate și derivate, supuse procesului de regenerare, precum și implementarea de către Agenţia „Moldsilva" a unor măsuri planificate de revizuire a stării regenerării pădurilor gestionate, din întreg fondul forestier gestionat, pentru asigurarea adaptării pădurilor și societății întregi la impactului negativ al schimbărilor climatice. 

La lucrările seminarului au participat: Reprezentanți ai Ministerului Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului, Conducerea Academiei de Științe a Moldovei, membrii Secției Științe ale Vieții a AȘM, cercetători ai instituțiilor de profil din Republica Moldova, Grădina Botanică Națională (Institut) Alexandru Ciubotaru. Institutul de Zoologie, Institutul de Ecologie și Geografie, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, directorii entităților silvice subordonate (Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, Rezervațiile Naturale „Codrii” și „Plaiul Fagului”, Întreprinderile pentru Silvicultură Strășeni și Călărași) colaboratori ai Agenției „Moldsilva”.

 

În cadrul lucrărilor Simpozionului au fost făcute mai multe prezentări (http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=270&id=1441&t=/Comunicare/Evenimente/Managementul-forestier-in-abordari-tiintifice).

Participanții au avut următoarele alocuțiuni :

      Dumitru Gorelco, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Cuvânt de salut;

      Boris Găină , Academician coordonator al Secției Științe ale Vieții a AȘM. Cuvânt de salut;

      Dumitru Cojocaru, Director al Agenției „Moldsilva”, Cuvânt de salut;

      Ion Roșca, Director Grădina Botanică Națională (Institut) Alexandru Ciubotaru. Prezentare ” Contribuția Grădinii Botanice Naționale (Institut) „Alexandru Ciubotaru” la argumentarea științifică și promovarea managementului fondului forestier”;

      Laurenția Ungureanu, Director Institutul de Zoologie, Cuvânt de salut;

      Gheorghe Postolache, dr. hab, GBNIAC, Problemele actuale de conservare in situ și ex situ a diversității plantelor din pădurile Republicii Moldova;

      Dionisie Boaghie, dr. ing., conf. univ., UASM Efectuarea lucrărilor silvotehnice de îngrijire-conducere şi exploatare - regenerare în cadrul pădurilor Republicii Moldova: noţiuni, necesitate,educaţie silvică, raportor;

      Leonid Volosciuc, Dr. hab. Institutul de Genetică,Fiziologie și protecția Plantelor, Intervenții în cadrul dezbaterilor;

      Alexandru Dascaliuc, Dr. hab. Institutul de Genetică,Fiziologie și protecția Plantelor, Intervenții în cadrul dezbaterilor.     

      Dumitru Galupa, Director ICAS, Proiectele internaționale în domeniul silvic. Realizări și perspective 

      Ion  Talmaci, Vicedirector tehnic  ICAS,  Amenajamentul silvic – instrumentul principal în promovarea managementului durabil al pădurilor

      Dr. Valeriu Caisîn, Vicedirector științific ICAS, Măsurile de adaptare la schimbarea climei în cadrul sectorului forestier al R. Moldova

În teren au fost vizitate următoarele obiecte:

 

Întreprinderea Silvo-Cinegetică Strășeni:

Obiectul nr. 1, Ocolul Silvic Scoreni

Conform materialelor de amenajare a 1985

Parcela 1, subparcela 3, suprafaţa 23,0 ha Compoziţia: 4Fr4Te1Go1Ca, vârsta – 120 ani, consistenţa 05, CLP – 2, SUP – E, altitudine – 305 m, expoziție – NE; Tipul și subtipul de sol: cenușiu închis, litiera: continua-subțire; Tip flora: Carex piloza; CRT: Natural fundamental prod. mij. relativ-plurien; Subarboret: 8Ca2Ar; Lucrări executate:  a 1995-1997 – tăieri rase (3 parchete cu suprafața  de 5,7 ha); a.1996-1999 – pregătirea solului, parțial; Metoda de împădurire: prin semănături, cu ghindă, specia gorun, completarea suprafeței cu puieți, specia stejar/ gorun;

Schema de amplasare  6x0,5x0,5; a. 1999-2003 – au fost executate lucrări de îngrijire a culturilor silvice; a. 2002-2003 – suprafața a fost transferată în stare de masiv; a. 2003-2020 – lucrări de îngrijire: degajări, curățiri; Lucrări Propuse:  Lucrări de îngrijire – curățiri, rărituri;

 

Parcela 1, subparcela A, suprafaţa 2,4 ha. Compoziţia: 1Go2Fr3Te4Ca, vârsta – 148 ani,   consistenţa – 0,6, CLP – 3, SUP E, altitudine – 310 m, expoziție – SE; Tipul și subtipul de sol:  cenușiu închis; Litiera: continuă-subțire; Tip floră: Carex piloza; CRT: Natural fundamental prod. mij. relativ-plurien; Subarboret: Corn; Volumul mediu  pe picior – 241 m3/ha; Compoziția țel: 5Go1Fr2Te2Ca;Lucrări executate:  a 1985-1999 – tăieri de igienă selective;  a.2020 – tăieri de conservare selectivă,  I repriză, suprafața  1,1 ha; V=189 m3, inclusiv 66,15 m3 neutilizabil.

Lucrări propuse: Tăieri de conservare cu împăduriri; Completări – după necesitate. 

 

Lucrări de Regenerare

Parcela 1, subparcela A, suprafaţa 1,1 ha.  a. 2020 – tăieri de conservare selectivă  I repriză,  suprafața  1,1 ha, cu un volum  recoltat – 189 m3, inclusiv lemn foc neutilizabil – 66,15 m3, sau 94,5 m/steri; Metode de împădurire: prin semințe, în cuiburi, sub masiv, primăvara a.2020, cu ghindă, specia gorun în cantitate de 100 kg;  Amplasarea: 3,0 m x 0,7 m;  Numărul de puieți proiectați  pentru toată suprafața 5238 cuiburi; Lucrări propuse: Completări – după necesitate; lucrări de îngrijire; Compoziția țel: 5Go1Fr2Te2Ca.

 

Conform materialelor de amenajare a 2012

Parcela 1, subparcela C, suprafaţa 5,7 ha .Compoziţia: 4Go2 Ca1Fr2Te1Dt, vârsta – 23 ani,  consistenţa – 0,9, CLP – 3, SUP E, altitudinea – 250-305 m, expoziție NE; Tip de pădure: Șleau de deal cu gorun de productivitate mijlocie;  Tipul și subtipul de sol:  molisoluri, cenușiu deschis; Litiera: continuă-subțire; Tip floră: Carex piloza.  CRT: Natural fundamental prod. mij. echien;

Lucrări executate: a. 2003, 2005, 2007, 2010 – lucrări de îngrijire: degajări; a. 2013, 2016, 2020 – lucrări de îngrijire: curățiri; a.2016 – suprafața 1,6 ha, V-23 m3; a.2017 – suprafața 4,0 ha, V-78 m3;

Lucrări propuse: Lucrări de îngrijire – curățiri, rărituri

 

Obiectul nr. 2  Ocolul Silvic Căpriana

Curățiri

Parcela 48, subparcela O, suprafaţa 0,7 ha. Compoziţia: 7Go1TE2Dt,  Vârsta: 11  ani;   Consistenţa: 1,0,  CLP: 3, Altitudinea: 325 m, expoziția: N, Sol: cenușiu închis; Date de  amenajament: a.2009:  Compoziția: 9Ca1Te, vârsta: 90 ani, s-au efectuat lucrări de conservare rase, culturi silvice; Toamna a.2009  a fost efectuată pregătirea solului – parțial în benzi; Metode de împădurire: prin semințe, în cuiburi, toamna 2009, cu ghindă, specia gorun și stejar pedunculat în cantitate de 50 kg; Schema de amplasare:  3,0 x 0,7m;   Numărul de puieți pentru toată suprafața: 2700 buc; În a. 2014 au fost transferate în starea de masiv (reușita a. 2013: 85%); a.2015 – 2019  s-au efectuat lucrări de îngrijire (degajări, curăţiri); Lucrări  propuse: curățiri.

 

 

Obiectul nr. 3  Ocolul Silvic Căpriana

Lucrări de ajutorare a regenerării naturale

Parcela 26, subparcela F, suprafaţa 34,6 ha. Compoziţia: 1Go1St5Ca1Te1FR1Dt, vârsta – 123 ani, consistenţa: 0,7, CLP – 4, SUP M, altitudinea: 245-340 m, expoziția: NE; Tip sol: cenușiu deschis, Tip flora: Asarum, Stellaria;  CRT: Arboret total derivat de productivitate inferioară relativ plurien;

Volumul mediu pe picior – 237 m3/ha;  Compoziția-țel: 2Go2St1Fr1Te3Ca1Dt. Lucrări executate:

a. 2012 - 2016 – tăieri de igiena selective; primăvara a.2018 – s-au efectuat  tăieri de conservare selectivă uniforme, I repriză (însămânțare), suprafața de 1,8 ha, cu un volum de extras de 168 m3;  

 Metoda de regenerare: prin semințe, în cuiburi (toamna 2017),  cu ghindă, specia gorun, în cantitate de 150 kg. În parchet este instalat semințiș natural în cantitate de 3,5 mii buc./ha; Datele inventarierii din toamna a.2019: numărul semințișului utilizabil constituie 7,3 mii buc./ha, vârsta semințișului 1-3 ani. Lucrări propuse: Iluminarea semințișului natural, îngrijirea speciei principale; Lucrări de regenerare, tăieri de dezvoltare, definitive.

 

Rezervația Naturală Codrii:

1.      Parcela 14 subparcela K. Anul primei intervenții – 2011. Reconstrucție ecologică – tăieri repetate, selective uniforme. Suprafața totală – 19,5 ha / Suprafața efectivă – 2 ha. I. Intervenție, anul 2011 - 216 m3; II. Intervenție, anul 2016  – 130 m3; III. Intervenție, anul 2018 – 26 m3.

 

2.      Parcela 14 subparcela K. Anul primei intervenții – 2011. Reconstrucție ecologică tăieri repetate,  selective uniforme. Suprafața totală – 19,5 ha / Suprafața efectivă – 2 ha. I. Intervenție, anul 2011 -  16 m3; II. Intervenție, anul 2016  – 130 m3; III. Intervenție, anul 2018 – 26 m3.

 

3.      Parcela 14 subparcela K. Anul primei intervenții – 2012. Reconstrucție ecologică tăieri repetate, selective uniforme. Suprafața totală – 19,5 ha / Suprafața efectivă – 1,8 ha. I. Intervenție, anul 2012 - 194 m3; II. Intervenție, anul 2018  – 97 m3. Descriere arboret: compoziția inițială – 2GO 1FR 5CA 1TE 1PA; compoziția țel –  4FA 3GO 1FR 1TE 1CA; consistența inițială – 0,7; consistența actuală – 0,1; vârsta - 125 ani; clasa de producție – 3. Mod regenerare – LT. măsuri de ajutorare a regenerării – mixte; numărul de puieți la 1 ha – 19500 bucăți.

 

4.      Parcela 14 subparcela K; Anul primei intervenții – 2013. Reconstrucție ecologică tăieri repetate, selective neuniforme. Suprafața totală – 19,5 ha / Suprafața efectivă – 5,5ha. I. Intervenție, anul 2013 - 157 m3; II. Intervenție, anul 2014  – 176 m3; III. Intervenție, anul 2016  – 224 m3; IV. Intervenție, anul 2019  – 254m3. Descriere arboret: compoziția inițială – 2GO 1FR 5CA 1TE 1PA; compoziția țel – 4FA 3GO 1FR 1TE 1CA; consistența inițială – 0,7; consistența actuală – 0,2; vârsta - 125 ani; clasa de producție – 3. Mod regenerare – LT. măsuri de ajutorare a regenerării – mixte; numărul de puieți la 1 ha – 16400 bucăți.

 

5.      Parcela 14 subparcela K; Anul primei intervenții – 2015. Reconstrucție ecologică tăieri repetate, selective neuniforme. Suprafața totală – 19,5 ha / Suprafața efectivă – 5,0 ha. I. Intervenție, anul 2015 - 200 m3; II. Intervenție, anul 2017  – 21 m3. Descriere arboret: compoziția inițială – 2GO 1FR 5CA 1TE 1PA; compoziția țel – 4FA 3GO 1FR 1TE 1CA; consistența inițială – 0,7; consistența actuală – 0,3; vârsta – 125 ani; clasa de producție – 3. Mod regenerare – LT. măsuri de ajutorare a regenerării – mixte; numărul de puieți la 1 ha – 9600 bucăți.

 

6.      Parcela 14 subparcela K. Anul primei intervenții – 2017. Reconstrucție ecologică tăieri repetate, selective neuniforme. Suprafața totală – 19,5 ha / Suprafața efectivă – 5,2ha. I. Intervenție, anul 2017 - 111 m3; II. Intervenție, anul 2018  – 41 m3. Descriere arboret: compoziția inițială – 2GO 1FR 5CA 1TE 1PA; compoziția țel – 4FA 3GO 1FR 1TE 1CA; consistența inițială – 0,7; consistența actuală – 0,5; vârsta - 125 ani; clasa de producție – 3. Mod regenerare – LT. măsuri de ajutorare a regenerării – mixte; numărul de puieți la 1 ha – 7000 bucăți.

 

 

Obiecte practice din cadrul Întreprinderii pentru Silvicultură Călărași

 

Obiectul nr.1

Obiectul este amplasat în ocolul silvic Călărași, UA 67 A. Pe suprafața de 0,6 ha s-a intervenit cu tratamentul tăierilor rase în trimestrul I a anului 2020; Compoziția inițială a arboretului: 6FR3SC1DT; Compoziția-țel: 6GO2FR1TE1DT (Sc, Ci disem., TE); Scopul care se urmărește este substituirea speciei de FR cu specia principală GO, îngrijirea culturilor silvice și completarea lor; Volumul total de extras de pe suprafață – 66 m3; Măsuri de ajutorare a regenerării naturale – nu au fost întreprinse; Regenerarea artificială prin plantare a puieților de GO în număr de 4000 buc./ha; Rezultatele inventarierii culturilor silvice – 72% reușită; Probleme semnalate pe parcursul dezvoltării culturilor silvice – lupta prin eliminare permanență a SC ca specie invadatoare.

 

 

 

Obiectul nr. 2

a)      Obiectul este amplasat în ocolul silvic Călărași,UA 59D: Pe suprafața de 6,3 ha s-a intervenit cu tratamentul tăierilor rase în anii 2007-2010; Compoziția inițială a arboretului: 7CA2TE1DT; Compoziția-țel: 5GO2ST1Te1Ca1DT; Scopul atins – substituirea arboretului total derivat (TD), unde în componența arboretului lipsea specia principală (GO și St), având ca obiectiv conducerea arboretului creat prin tăieri de îngrijire pentru a menține compoziția-țel propusă; Măsuri de ajutorare naturală – nu au fost întreprinse; Regenerare artificială – prin plantarea puieților de GO și St în număr de 4000 buc./ha; Pe perioada existenței, arboretul în cauză a fost parcurs cu 2 degajări în anii 2013 și 2016.

 

b)      Obiectul este amplasat în ocolul silvic Călărași,UA 59 J: Pe suprafața de 2,0 ha s-a intervenit cu tratamentul tăierilor rase în anul 2016; Compoziția inițială a arboretului: 7 CA2TE1DT; Compoziția-țel – 3GO5ST1TE1DT; Scopul atins – substituire arboretului total derivat (TD) cu specia principală GO și ST, având ca obiectiv conducerea culturilor silvice prin îngrijirea până la atingerea stării de masiv și în continuare prin degajări și curățiri de format compoziția-țel propusă; Regenerarea artificială – plantarea puieților de GO și ST în număr de 4000 buc./ha. În culturile silvice pe această suprafață în iarna anului curent a fost executată și descopleșirea speciei principale de specii însoțitoare.

 

c)       Obiectul este amplasat în ocolul silvic Călărași,UA 59 L: Pe suprafața de 2,9 ha s-a intervenit cu tratamentul tăierilor rase în anii 2011-2013;  Compoziția inițială a arboretului: 7Ca2TE1DT; Compoziția-țel: 7GO1ST1TE1DT; Scopul atins – substituirea arboretului total derivat (TD) cu speciile principale GO și ST, continuând prin tăieri de îngrijire și conducere atingerea compoziției-țel propusă și obținerea unui arboret bine dezvoltat și înalt productiv; Regenerare artificială – prin plantarea puieților de GO și St în număr de 4000 buc./ha; În perioada existenței, arboretul în cauză a fost parcurs cu lucrări de degajare în anii 2015 și 2020.

 

Obiecte practice din cadrul Rezervației ”Plaiul Fagului”

 

Obiectul nr.1

Parcela 25, subparcela C, suprafața 2,6 ha, comp. precedentă 9 CA 1DT, vârsta medie – 85 ani, consistența – 0,8, 5CA – 90 ani, 4CA – 65 ani, 1DT-110 ani. Arboret total derivat tipul de stațiune – Deluros de cvercinee cu gorunete, goruneto-șleauri pe platouri, versanți însoriți și semiînsoriți, soluri cenușii brune, slab luvice. Se atesta proces de uscare a carpenului, au avut loc tăieri de igienă – 2013. În toamna anului 2014 s-au efectuat lucrări de ajutorarea regenerării naturale prin semănături directe sub masiv, fără mobilizarea solului în cuiburi cu ghindă de gorun. Pe această suprafață începând cu anul 2016 a fost începute lucrări de reconstrucții ecologice (substituiri), tăieri de deschidere a ochiurilor, unde au fost redusă consistența până la 05-06. Volumul extras – 32%. Tăierile de lărgire a ochiurilor s-au efectuat în anul 2019, pe viitor se propun lucrări de îngrijire a semințișului (descopleșiri). Tăieri de racordare definitivă: în anul 2022. Compoziția actuală a semințișului: 7GO1FA2CA+DT, vârsta semințișului: 5-6 ani, compoziția-țel: 6GO2FA1CA1TE1DT.

 

Obiectul nr.2

Parcela 25, subparcela E, suprafața 1,5 ha, compoziția precedentă: 8CA1FA1DT, vârsta 90 ani. Arboret total derivat. Tipul de stațiune – Deluros de cvercinee cu gorunete, goruneto-șleuri pe platouri, versanți însoriți și semiânsoriți, soluri cenușii brune slab luvice. Lucrări de ajutorare a regenerării naturale în anul 2012 – semănături cu ghindă, fără pregătirea preventivă a solului, completări cu ghindă în anul 2014. În parchet s-au efectuat lucrări de reconstrucție ecologică (substituiri) – tăieri de deschidere a ochiurilor în anul 2014. Pe această perioadă s-au efectuat lucrări de îngrijire a semințișului (descopleșiri). În anul 2017 s-a efectuat a II repriză a tăierilor de lărgire a ochiurilor, unde consistența s-a redus până la 03-04. În primul trimestru al anului 2020 s-a efectuat tăierea de racordare, ultima repriză. Compoziția actuală: 4ST3GO1FA1CI1DT, compoziția-țel: 4ST2GO2CA1FA1TEI. Lucrări propuse: îngrijirea semințișului regenerat. 

 

Obiectul nr. 3

Parcela 25/B, suprafața 2,5 ha, compoziția arboretelui precedent: 2GO8CA, vârsta – 85 ani.

Arboret total derivat. Tipul de stațiune – Deluros de cvercinee cu gorunete, goruneto-șleauri pe platouri, versanți, însoriți, soluri cenușii, brune slab luvice. Se atesta procesul de uscare a carpenului. Lucrări de ajutorare a regenerării naturale cu semănături în tăblii 3x3m, distanța între tăblii 5 m, compoziția actuală: 3GO2ST2CA1PA1DT, vârsta – 14 ani. Lucrări de reconstrucție ecologică în IV intervenții, începând cu anul 2008. Completări cu ghindă, lucrări de îngrijire, descopleșiri, degajări 2014-2017, se propun curățiri pentru anul 2021.

 

Obiectul nr.4

Parcela 23, suprafața – 4,1 ha, compoziția arboretului precedent: 1GO1ST6CA1TE1CI, vârsta: 90 ani. Arboret total derivat. Tipul de stațiune – Deluros de cvercinee cu gorunete, goruneto-șleauri pe platouri și versanți însoriți și soluri cenușii, brune slab luvice. Proces de uscare a carpenului. Lucrări de ajutorare a regenerării naturale sub masiv, fără pregătirea solului, anul 2004. Compoziția actuală: 4ST1FA1GO2CA1CI1DM, vârsta 15 ani, s-au efectuată tăieri de reconstrucție ecologică în IV reprize, începând cu anul 2006. Lucrări efectuate în arboretul nou – lucrări de îngrijire (descopleșiri), tăieri în arborete tinere, degajări – 2010-2014, curățiri – 2020. 

 

În alocuțiunilor participanții au menționat :

 

1.      Pădurile Republicii Moldova reprezintă o bogăţie extrem de importantă pentru menţinerea echilibrului ecologic. Ele contribuie la atenuarea efectelor schimbărilor climatice, reglarea şi purificarea apelor de scurgere, protejarea solurilor, menţinerea biodiversităţii și multe alte servicii ecosistemice.

2.      Majoritatea pădurilor de cvercinee sunt degradate de provenienţă din lăstari, de generaţia III - IV (V), vârsta medie este de 70-80 ani (este mare ponderea celor de peste 80 ani). Are loc un proces de îmbătrânire, de micşorare a stabilităţii şi rezistenţei biologice a arboretelor. Sunt necesare intervenţii dese şi costisitoare de menţinere a stării sanitare şi de protecţie împotriva bolilor şi dăunătorilor. Starea deplorabilă a unor suprafeţe considerabile de păduri este o consecinţă a impactelor naturale (seceta, şi temperaturile foarte înalte) şi gospodăririi în trecut cu 2-3 secole în regimul crângului cu regenerarea din lăstari de generaţia III—IV (V), care necesită măsuri urgente de protecţie de boli şi dăunători, de menţinere şi ameliorare prin efectuarea tăierilor suplimentare de regenerare, conservare şi reconstrucţie ecologică în arboretele afectate.

3.      Schimbările climatice care se produc în ultimul timp, influențează, fără dubii, toate elementele mediului inclusiv pădurile, în acest caz silvicultura are un rol fundamental în stabilirea capacității de adaptare a noilor păduri la aceste schimbări climatice. 

4.      Există foarte multe arborete în care lipsesc speciile principale de bază (stejarii și gorunul), chiar dacă anterior în aceste arborete speciile principale erau prezente în proporții de 40 – 50%, în mod natural.

5.      Tehnologiile silvice (tratamente silvice) sunt soluțiile prin care se poate reveni la păduri cu structuri apropiate de cele naturale, dar și aceste tehnologii trebuie să țină cont de condițiile de climă și sol în care cresc, precum și să fie adaptate la schimbările climatice, cu care ne confruntăm în ultima perioadă de timp.

6.      Tratamentele silvice presupun și operațiuni de tăiere a pădurii (înlăturarea arboretului) pădurii degradate și înlocuirea acesteia prin lucrări de regenerare cu o pădure tânără.

7.      Asigurarea lucrărilor de regenerare a pădurii cu material de reproducere de calitate (semințe forestiere)  presupune existența unei baze seminologice suficiente pentru a asigura calitativ și cantitativ aceste lucrări. 

8.      Un aspect important în cunoașterea realităților privind starea arboretele degradate și procesele de regenerare și reconstrucție ecologică a acestor arborete îl constituie cercetarea silvice. Acestor aspecte urmează să se acorde o atenție suplimentară.

9.      Calificarea specialiștilor care aplică tratamentele silvice este una din condițiile principale în asigurarea succesului acestor intervenții în viața pădurii, iar rolul instituțiilor implicate în pregătirea cadrelor este unul hotărâtor.

10.    Procesul de comunicare a activităților operaționale pe care le desfășoară Agenția “Moldslva” trebuie îmbunătățit pentru o informare corectă și obiectivă a societății civile.     

 

 

 
 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 23.10.2020
   Total vizitatori - 2114953
 
Acces Rapid