Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare
Prima / Comunicare / Comunicate de presa / Colectării plantelor medicinale și pomușoarelor – atenție sporită

Colectării plantelor medicinale și pomușoarelor – atenție sporită

04.07.2020   392 
 

 

În vederea acoperirii deficitului financiar, drept rezultat al lipsei cererii la produsele lemnoase ale pădurii, Administrația Agenției ”Moldsilva” a decis  diversificarea surselor financiare, prin majorarea spectrului de produse nelemnoase ale pădurii și anume: plantele medicinale și pomușoarele de pădure.

         Astfel, prioritățile revin asigurării unui management financiar adecvat şi ordonat, inclusiv prin planificarea atribuirii surselor bănești necesare pentru menținerea și conservarea biodiversității, regenerării, extinderii și îngrijirii pădurii, pazei fondurilor forestier și cinegetic, creșterii materialului forestier de reproducere, dezvoltării cercetărilor științifice în silvicultură, îmbunătățirii condițiilor de muncă și trai (modernizarea/reparația/construcția edificiilor cantoanelor silvice, electrificării acestora, etc.,), dezvoltării gospodăririi cinegetice. Totodată, ținând cont de impactul măsurilor stabilite asupra bugetului entităților silvice subordonate, ca efect al pandemiei provocate de COVID - 19 și al factorilor mediului macroeconomic şi financiar, care  influențează, într-un fel sau altul, performanţele viitoare ale unității, de către administrația Agenției ”Moldsilva” a fost inițiat în luna iunie a.c., procedura rectificării bugetului ramurii silvice, solicitând entităților silvice subordonate de a fi întreprinse măsurile ce se impun în vederea planificării și includerii în buget al surselor financiare ce urmează să parvină ca rezultat al activității de colectare și comercializare a obiectelor regnului vegetal.

         În același context, menționăm că prin Dispoziția nr. 20 din 24 aprilie 2020 a fost creat un grup de lucru, în scopul organizării şi coordonării în conformitate cu cadrul normativ al activităţilor de comercializare în cadrul ramurii silvice a produselor şi serviciilor forestiere, asigurării transparenței și eficientizării activităţilor de comercializare a obiectelor regnului vegetal şi anume a plantelor medicinale, fructelor şi pomuşoarelor de pădure.

Grupul de lucru instituit va monitoriza procesul de colectare şi achiziţionare a plantelor medicinale, fructelor şi pomuşoarelor de pădure, cu respectarea strictă a prevederilor Ghidului privind recoltarea, colectarea şi uscarea plantelor medicinale, fructelor şi pomuşoarelor de pădure, aprobat prin ordinul Agenţiei „Moldsilva” nr. 146 din 10.05.2016, va evalua ofertele comerciale parvenite în adresa entității publice, vizând comercializarea obiectelor regnului vegetal în proces de colectare și/sau achiziționare de entitățile silvice subordonate;  va desemna ofertele cele mai avantajoase din punct de vedere economic, cu prezentarea către entitățile silvice a propunerilor de negociere și încheiere a contractelor de vânzare - cumpărare cu agenții economici.

         Procesul colectării și/sau achiziționării obiectelor regnului vegetal a demarat în lunile mai - iunie a.c., totodată, reieșind din specificul de colectare a producției respective, ce durează până în perioada septembrie-octombrie a anului în curs, invităm agenții economici cointeresați, să depună solicitări/cereri spre achiziționarea produselor nelemnoase ale pădurii, reieșind din asortimentul vast de peste 50 de poziții.  Actualmente, entitățile silvice subordonate au deja colectate cantitățile necesare la cca. 20 dintre poziții.

         Agenții economici cointeresați au posibilitatea de a se familiariza cu gama produselor ce urmează a  fi colectată și/sau existentă în stoc la entitățile silvice, pe platforma on-linie silvicultura.md, la compartimentul produse nelemnoase, sau să contacteze secretarul Grupului de lucru la nr. de telefon 022277937.

         Agenția ”Moldsilva” comunică și despre disponibilitatea semnării unor acorduri, având ca obiect asocierea în parteneriat, în vederea implementării unor proiecte și companii de colectare și comercializare de către entitățile silvice a plantelor medicinale şi fructelor de pădure în asortiment.

 

Preşedintele grupului de lucru

dl Ion Platon - director adjunct.

 
 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 07.08.2020
   Total vizitatori - 1989138
 
Acces Rapid