Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare
Prima / Comunicare / Comunicate de presa / Deschiderea vînătorii la mistreţi

Deschiderea vînătorii la mistreţi

25.09.2020   1619 
 

În Republica Moldova, în terenurile de vînătoare gestionate de Agenţia „Moldsilva”,  este permisă vînătoarea la mistreţi de la 07.11.2020 pînă la 31.12.2020 iar în sectoarele  arendate în scop de gospodărire cinegetică, de la 26.09.2020 pînă la 31.12.2020.
În conformitate cu prevederilor Legii regnului animal nr. 439-XIII din 27 aprilie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărîrii Guvernului nr. 610 din 12.08.2020 „Cu privire la efectuarea vînătorii în sezonul de vînătoare 2020 - 2021”, precum şi în baza Ordinului Agenţiei „Moldsilva”  nr. 323 din 24.09.2020 „Cu privire la deschiderea vînătorii la mistreţi în fondul forestier şi în fondurile de vînătoare arendate în scop de gospodărire cinegetică, în anul 2020”, a fost deschis sezonul de vânătoare la mistreţi în fondul forestier administrat de Agenţia „Moldsilva” şi în terenurile din fond forestier arendate în scopuri cinegetice.

Ordin_cu_privire_la_deschiderea_vinatorii_2020.PDF

Modul de obținere a autorizației privind recoltarea mistreților în fondul de vânat administrat de Agenţia „Moldsilva”

Autorizaţiile pentru recoltarea mistreţilor în fondurile de vînătoare administrate de Agenţia „Moldsilva” se eliberează în următoarele condiţii:

1. Solicitantul se adresează în scris printr-o cerere prealabilă Directorului Agenţiei „Moldsilva”, anexând copiile carnetului de vânător şi buletinului de identitate, indicând locaţia şi data desfăşurării vânătorii solicitate;

2. După examinarea cererii, în cazul avizului pozitiv, solicitantul va achita taxa de 2500 lei, la contabilitatea Agenţiei „Moldsilva”, ulterior i se va elibera autorizaţia de vânătoare necompletată.

3. După primirea autorizaţiei de vânătoare de la contabilitatea Agenţiei ”Moldsilva”, titularul autorizaţiei respective se va adresa specialistului responsabil din cadrul Secţiei Vânătoare şi Gospodărie Cinegetică pentru completarea acesteia, prezentând, carnetul de vânător în original, valabil pentru sezonul de vânătoare respectiv şi dispoziţia de încasare.

4. După ce a luat cunoştinţă cu Regulile de desfăşurare a acţiunilor de vânătoare, contra semnătură, titularului autorizaţiei i se va elibera autorizaţia completată.

5. Titularul autorizaţiei va contacta, persoana responsabilă de desfăşurarea acţiunilor de vânătoare din întreprinderea silvică vizată, pentru precizarea tuturor detaliilor cu privire la vânătoarea respectivă.

Ziua de eliberare a autorizaţiilor pentru recoltarea mistreţilor,  în fondurile de vânătoare administrate de Agenţia „Moldsilva”, este fiecare Joi, înaintea partidei de vânătoare solicitată, între orele 15.00-17.00.

 

Notă: Vânătoarea în fondurile de vânătoare din zona de frontieră se permite numai cu avizul eliberat de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi trebuie coordonată cu această instituţie cu 5 zile înainte de partida de vânătoare solicitată.


 

 
 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 22.06.2021
   Total vizitatori - 2562590
 
Acces Rapid