Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare
Prima / Comunicare / Comunicate de presa / Transparenţa sporeşte exigenţa

Transparenţa sporeşte exigenţa

19.01.2021   381 
 

 

Agenţia „Moldsilva”  a solicitat, în repetate rânduri, populaţiei  să informeze prin intermediul Liniei specializate anticorupţie, tel. 022 211-311 sau prin petiţii despre cazurile de încălcare a legislaţiei silvice în fondul forestier.

Urmare a unei asemenea semnalări, o comisie formată din specialişti ai agenţiei au demarat verificări de amploare, prin intermediul unor vizite inopinate, la cantoanele silvice nr. 8, 10 și 14 din cadrul Ocolului Silvic Bujor al Întreprinderii de Stat ”Hîncești-Silva”.

Obiectul cercetării l-a constituit admiterea unor posibile acțiuni ilegale de către angajați din cadrul Ocolului Silvic Bujor, în activitatea de gospodărire a fondului forestier ce vizează paza pădurii.

În rezultatul verificărilor efectuate de către membrii grupului de lucru, au fost depistate o serie de acțiuni admise de personalul vizat, care în rezultatul activității au ignorat cadrul normativ şi îndeplinirea obligațiunilor de serviciu, cauzând prejudicii exprimate prin tăieri ilicite de arbori.

Poziţia conducerii Agenţiei „Moldsilva” a fost drastică, pe măsura acţiunilor sau inacţiunilor făptaşilor. În rezultat, conform prevederilor art. 206 alin. (1) lit. d) în coroborare cu art. 86 alin. (1) lit. p) din Codul Muncii, a fost concediat şeful Ocolului silvic Bujor Valeriu Merzâncu, pentru neîndeplinirea corectă a activității de producere și gospodărire a ocolului silvic şi pentru că a dat dovadă de iresponsabilitatea privind activitatea personalului din subordine.

Consecinţele iregularităţilor la lucrările de pază și dezvoltare a fondurilor forestier și cinegetic și încălcarea disciplinei de muncă, au fost resimţite şi de inginerul-șef al Întreprinderii de Stat ”Hîncești-Silva” Vitalie Roșca, care în temeiul prevederilor art. 206 alin. (1) lit. c) din Codul Muncii, i s-a aplicat sancţiunea disciplinară „mustrare aspră”.

Tot în acest context la data de 18 ianuarie 2021, directorul Agenției ”Moldsilva” a emis ordinul nr. 8-p, Cu privire la aplicarea sancțiunilor disciplinare angajaților din cadrul ÎS Întreprinderea pentru Silvicultură  ”Hîncești - Silva”, cât și a pus pe seama Consiliului de administrație a Întreprinderii, examinarea abaterilor disciplinare admise din partea administratorului Întreprinderii și după caz de a solicita fondatorului sancționarea sau eliberarea din funcție a acestuia, în termeni stabiliți de lege.

Agenția "Moldsilva" întru elucidarea cazului dat, a înaintat la Procuratura Generală o sesizare, în vederea întreprinderii măsurilor de rigoare pentru o investigare mai detaliată și elucidarea multiaspectuală și obiectivă a tuturor circumstanțelor cazului, cu o pasibilă tragere la răspundere a persoanelor vinovate, în cazul în care se va constata că au întreprins fapte/acțiuni ilicite.

Totodată, diverse sancţiuni disciplinare ce au menirea să responsabilizeze angajaţii, au fost aplicate pădurarilor Rotaru Vasile, Hanganu Ion și Samson Nicolae, ţinând cont de gravitatea abaterii disciplinare comise şi de alte circumstanţe obiective cât și întreprinderea măsurilor în vederea recuperării prejudiciului cauzat.

 

Agenţia „Moldsilva” declară, cu toată responsabilitatea, că orice abatere de la stipulările legale ale ramurii silvice, vor fi cercetate minuţios, iar făptaşii vor fi sancţionaţi conform cadrului juridic naţional. Nimeni nu poate fi mai presus de lege când este vorba despre Fondul Forestier Naţional.

 

 
 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 05.03.2021
   Total vizitatori - 2357258
 
Acces Rapid