Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare
Prima / Comunicare / Comunicate de presa / Elucidarea abuzului urbanistic în fondul forestier

Elucidarea abuzului urbanistic în fondul forestier

22.01.2021   157 
 
În adresa Agenţiei „Moldsilva” au parvenit sesizări din partea locuitorilor orăşelului Durleşti prin care se arătau alarmaţi de amploarea şi volumul lucrărilor efectuate de un agent economic în pădurea de la Durleşti.
În corespundere cu acest fapt, prin ordinul directorului agenţiei nr. 411 din 23.12.20, a fost format un grup de lucru cu participarea specialiştilor din cadrul Agenţiei „Moldsilva” şi a Întreprinderii pentru Silvicultură Chişinău, cu participarea reprezentanţilor instituţiilor de resort pentru aprecierea/constatarea situaţiei reale şi verificarea faptelor expuse în petiţii.
Este vorba despre agentul economic SRL „Batami-Grup” care dispune de un contract de arendă a sectorului forestier, nr.125 din 02.06.2008, în scop de recreere şi amplasarea unor construcţii uşor demontabile, încheiat confom Hotărârii de Guvern nr. 187 din 20.02.2008 despre aprobarea Regulamentului privind arenda fondului forestier în scopuri de gospodărire cinegetică şi recreere.
Primele concluzii ale comisiei au stabilit că agentul economic a efectuat tăieri ilicite şi decopertări neautorizate, a construit un drum neautorizat şi un gard de beton şi a instalat câteva fundaţii de beton de tip monolit, ceea ce denotă nerespectarea condiţiilor contractuale şi abateri de la proiect.
În rezultatul acestor concluzii preliminare, la 28.12.20 conducerea Întreprinderii pentru Silvicultură Chişinău a remis o prescripţie în adresa SRL „Batami-Grup”, prin care s-a solicitat sistarea lucrărilor efectuate din cauza nerespectării prevederilor proiectului.
Actualmente, grupul de lucru îşi continuă activitatea de investigare a realizării practice a contractului de arendă şi a corespunderii construcţiilor executate cu cerinţele proiectului coordonat. Absolut toate abaterile de la condiţiile contractuale şi necorespunderile cu cadrul normativ silvic şi juridic vor fi documentate în modul stabilit şi expediate în adresa instanţelor abilitate ale statului pentru măsurile ce se impun.
 
 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 05.03.2021
   Total vizitatori - 2357404
 
Acces Rapid