Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare
Prima / Comunicare / Comunicate de presa / Proiect benefic pentru mica deltă a Moldovei

Proiect benefic pentru mica deltă a Moldovei

15.02.2021   233 
 

 

Rezervația Naturală de Stat "Prutul de Jos" a fost fondată la 23 aprilie 1991 prin Hotărârea Guvernului nr. 209, pe o suprafață de 1755,4 ha, în scopul protecției, păstrării și studierii ecosistemului de baltă și luncă inundabilă și crearea condițiilor favorabile pentru reproducerea speciilor rare, a celor pe cale de dispariție și a altor specii de plante și animale.

În anul 2018 Parlamentul Republicii Moldova a aprobat actele legislative necesare creării primei Rezervaţiei a biosferei  în Republica Modova - Rezervaţiei biosferei „Prutul de Jos”. Acest eveniment corespunde cerinţelor tratatelor internaţionale, la care Republica Moldova este parte şi prevederilor directivelor şi standardelor europene pentru realizarea Strategiei pan-europene cu privire la conservarea diversităţii biologice. De asemenea, crearea Rezervaţiei biosferei „Prutul de Jos” este prevăzută în proiectul transfrontalier trilateral România – Ucraina - Republica Moldova „Consolidarea reţelei de arii naturale pentru protejarea biodiversităţii şi dezvoltării durabile în regiunea Deltei Dunării şi Prutului Inferior – Pan Nature”. 

Managementul rezervaţiei se realizează conform unor regulamente şi planuri de protecţie-conservare recomandate de Programul „Om-Biosferă”, derulat sub egida Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO). Este important ca această zonă să devină atractivă pentru turişti, destinaţia fiind inclusă în agenda turistică naţională, iar autorităţile locale se aşteaptă la realizarea mai multor proiecte de dezvoltare regională cu atragerea investiţiilor. 

La 24 martie 2020 un incendiu de proporţii mari a afectat 180 ha de vegetație forestieră, comunități de salcie și plop, în parcelele 1,2,4,6 și 16, sectorul Văleni. Cauzele și circumstanțele izbucnirii incendiului nu au fost, deocamdată, stabilite de către organele de resort, dar valoarea totală a prejudiciului cauzat a fost estimată în mărime de 61787117 lei.

În scopul ameliorării stării ecosistemelor naturale afectate de incendii din cadrul Rezervației Prutul de Jos, și crearea unui sistem de măsuri de monitorizare și combatere a incendiilor de vegetație, Agenția "Moldsilva" a depus o cerere de solicitare a unui grant de la Fondul Ecologic Național "Ameliorarea stării ecosistemelor naturale afectate de incendii din RN Prutul de Jos", care a fost aprobat.

În acest context, menţionăm că în conformitate cu art. 90 pct. (1) al Legii 1538 din 25.02.1998, privind fondul ariilor naturale protejate de stat, finanţarea rezervaţiilor ştiinţifice se face din bugetul de stat, dar în realitate finanţarea RN Prutul de Jos" este în exclusivitate asigurată de  Agenţia „Moldsilva”, de la instituirea acestei entităţi.

Astfel, în cadrul acestui proiect în scopul asigurării regenerării pădurii pe suprafețele afectate de incendiu, precum și pentru folosirea rațională a produselor lemnoase ale pădurii, creării condițiilor normale de exploatare a acestora și prevenirii eventualelor accidentări, la  15.12.2020, au fost demarate  tăieri de igienă rase, pe o suprafață de 23 ha, cu un volum brut de 3431m3, proces autorizat de către Agenția de Mediu (Autorizația Nr.P-0754/2020 din 27.11.2020) și coordonat cu Agenția "Moldsilva" (scrisoarea Agenției "Moldsilva" nr.AM02/02-09-2008 din 03.12.2020).

Lucrările efectuate au provocat interesul comunităţii locale pentru acest proiect, astfel Silvia Știrbeț primarul comunei Văleni a solicitat informaţii de rigoare despre lucrările efectuate

La 09.02.2021 la sediul Rezervației, o comisie din care fac parte deputatul Ion Groza şi colaboratorii Inspectoratului pentru protecţia Mediului au solicitat vizitarea parchetelor de Reconstrucție Ecologică din parcelele 1, 2 și 6, precum și verificarea  documentației permisive pentru aceste lucrări.  Conform solicitărilor au fost prezentate următoarele acte:

1.     Cerere de solicitare a grantului și Proiectul Fondului Ecologic.

2.     Autorizația de exploatare Nr.P -0754/2020.

3.     Dispoziția – bon a pădurarului.

4.     Proiectele de Reconstrucție Ecologică și Proiectele de amenajare antiincendiară a teritoriului.

5.     Exstrasul parchetelor din amenajamentul silvic și confruntarea cu amenajamentul silvic.

6.     Schițele parchetelor.

7.     Copiile facturilor interne de transportare a lemnului.

8.     Copiile facturilor fiscale de eliberare a lemnului.

9.     Copiile contractelor de depozitare a lemnului.

10.    Actul de examinare fitosanitară.

11.    Actul de inspectare a parchetelor de către Inspecția pentru Protecția Mediului.

Ulterior, în  teren au fost verificate parchetele în exploatare, prezența bornelor, prezența mărcilor. Au fost verificate parchetele neexploatate. Tăieri ilicite de masa lemnoasă nu au fost depistate. Pentru verificări detaliate, specialiștii Inspectoratului Ecologic au activat în teren pe 9 şi 10 februarie a.c. fără a fi în întocmite careva prescripții. 

            

Menționăm că, exploatarea parchetelor este făcută conform Legislației în vigoare pentru realizarea prevederilor proiectului finanțat de Fondul Ecologic Național. Procesele tehnologice de exploatare a parchetelor sunt în conformitate cu Proiectele de Reconstrucție Ecologică a arboretelor afectate de incendiu, elaborate de Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice.

Cu referință la starea rețelei drumurilor de acces către parchetele de exploatare menționăm faptul, că în proiectul finanțat de FEN, sunt prevăzute măsuri de întreținere și reparație, a rețelei drumurilor din rezervație ca o măsură  obligatorie de asigurare a accesului operativ în caz de incendii sau alte situații force-majore.

Realizările practice ce derivă din realizarea acestui proiect sunt o mostră de cooperarea practică ce are drept finalitate beneficiul comunităţii şi ţării. Cu asemenea abordări este absolut clar că acele daune imense, provocate de incendiul de mari proporţii vor fi diminuate, iar ecosistemele regionale vor obţine o nouă şansă de dezvoltare. Acest imperativ constituie un argument forte în tendinţa justificată pe deplin de dezvoltare a ecoturismului şi promovare a patrimoniului naţional. 

 

 
 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 05.03.2021
   Total vizitatori - 2357322
 
Acces Rapid