Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare
Prima / Comunicare / Comunicate de presa / Regenerări oportune pentru arborete calitative şi viabile

Regenerări oportune pentru arborete calitative şi viabile

30.03.2021   177 
 

 

Agenţia „Moldsilva” şi entităţile silvice subordonate sunt antrenate în ample activităţi de regenerare a Fondului Forestier Naţional, iar accentele speciale  revin Zilei Naţionale de Înverzire a Plaiului “Un arbore pentru dăinuirea noastră”  şi Campaniei naționale de plantare a arborilor „Plantăm păduri salvăm Moldova”, - o acțiune ecocivică ce are drept scop sporirea împăduririi teritoriului țării de la 11% la 15%.

Planurile de activitate în ramura silvică sunt orientate la conducerea şi îngrijirea arboretelor prin exploatarea de produse principale şi secundare, corelate cu lucrările de regenerare în continuitatea arboretelor exploatate. Aceste măsuri, prevăzute de toate normele tehnologice existente în silvicultură, au menirea producerii unor schimbări calitative şi de consistenţă a pădurilor noastre, adaptate la factori obiectivi precum schimbările climatice sau necesitatea oportună a dezvoltării unui anumit segment de arborete.

Agenţia „Moldsilva” preconizează şi deja pune în aplicare planurile pentru anul 2021 ce vizează activitățile la compartimentul ,,Regenerarea pădurii” și anume, regenerarea naturală a pădurilor pe suprafaţa de 209 ha, iar regenerarea artificială – 1134 ha. În toată această perioadă ce urmează, silvicultorii entităţilor silvice teritoriale vor fi implicaţi şi în lucrările de ajutorare a regenerării naturale pe o suprafață totală de 2527 ha. Aceste cifre reprezintă circa 4000 de ha de culturi silvice şi arborete tinere (inclusiv în viitorul apropiat) ce au la bază calcule şi norme de amenajament silvic, argumentate ştiinţific, conform strategiei de dezvoltare durabilă a sectorului fondului forestier din  Republica Moldova.

Grija şi atenţia deosebită a silvicultorilor este îndreptată şi la creşterea materialului săditor, acolo unde circa 52 ha vor reveni semănatului în pepiniere. 12422000  de puieţi de talie joasă şi 361000 de puieţi de talie înaltă vor fi crescuţi în aceleaşi pepiniere pentru a fi ulterior plantaţi pe terenurile stabilite, iar 220615 kg de seminţe urmează a fi recoltate pentru necesităţile ulterioare.

Tabloul lucrărilor silvotehnice în Fondul Forestier Naţional ne prezintă pentru anul 2021 şi planificarea tăierilor de îngrijire şi conducere a  arboretelor tinere pe suprafaţa de 4243 ha, iar răriturile şi tăierile de igienă au pondere de 4616 ha şi respectiv 9149 ha, ceea ce reprezintă totalul parcurs cu tăieri de produse secundare.

Tăierile de produse principale sunt prevăzute pe compartimente şi detaliază pe cele de regenerare (1454 ha), de conservare (2582 ha) şi reconstrucţie ecologică (418 ha).

Enumerarea acestor categorii de lucrări pe anumite arii şi suprafeţe împădurite,  reprezintă totalul unor intervenţii oportune şi selective ale silvicultorilor pentru a contribui argumentat şi justificat la  conducerea şi dezvoltarea arboretelor. În cele mai dese cazuri, opinia publică confundă noţiunile proprii lucrărilor silvotehnice, iar opiniile  bazate pe cunoştinţe superficiale în acest domeniu, pun în dificultate procesul de diferenţiere a tipajului de lucrări şi scopurile ce derivă din ele.

 

 
 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 12.04.2021
   Total vizitatori - 2428953
 
Acces Rapid