Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare
Prima / Comunicare / Comunicate de presa / Comunicat de presă privind şedinţa tehnică a Agenţiei „Moldsilva”

Comunicat de presă privind şedinţa tehnică a Agenţiei „Moldsilva”

12.02.2010   2767 
 

La 05 februarie 2010, la sediul Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice a avut loc şedinţa  tehnică a Agenţiei „Moldsilva” cu participarea membrilor Colegiului, specialiştilor aparatului central, directorilor şi inginerilor silvici-şefi din entităţile subordonate, dna Ludmila Nagrudnîi, Preşedinte interimar al Federaţiei Sindicatelor din Silvicultură „Sindsilva”.
      Şedinţa a fost prezidată de către dl Gheorghe Vdovîi, director general al Agenţiei „Moldsilva”.
      Ordinea de zi a inclus următoarele chestiuni:
1. Cu privire la situaţia economico-financiară a ramurii silvice. Moderator dl Gheorghe Vdovîi, director general.
2. Cu privire la organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor forestiere, precum şi particularităţile exploatării parchetelor expuse la licitaţie. Moderatori dnii: Ion Platon, şef direcţie finanţe, Petru Rotaru, şef direcţie fond forestier, pază şi protecţie, Dumitru Galupa, director ICAS.
3. Diverse.
 Dl Gheorghe Vdovîi, director general al Agenţiei „Moldsilva”, a menţionat, că această şedinţă este prima în aşa format în anul 2010 şi a coincis cu o sută de zile de activitate în funcţie. În această perioadă au fost întreprinse un şir de activităţi şi elaborate documente importante care ţin de dezvoltarea durabilă a ramurii silvice. Printre acestea sunt: elaborarea Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor forestiere, Regulamentului de constituire a Fondului de conservare şi dezvoltare a pădurilor, elaborarea şi aprobarea Catalogului preţurilor de livrare a masei lemnoase, evaluarea stării culturilor silvice plantate în perioada 2001-2009, cu generalizarea informaţiei corespunzătoare. În perioadă de referinţă au avut loc două şedinţe ale Colegiului Agenţiei pe problemele curente stringente cu care se confruntă sectorul forestier naţional. Totodată, s-a menţionat că după aprobarea Regulamentului Agenţiei, urmează să fie majorat (restabilit) numărul specialiştilor în aparatul central şi în întreprinderile subordonate, asigurată funcţionalitatea Agenţiei şi ramurii în întregime.
 În calitate de sarcini prioritare pentru conducătorii întreprinderilor pentru luna februarie au fost stabilite următoarele:
- plata salariului;
- plata impozitelor;
- soluţionarea achitărilor reciproce între întreprinderi;
- achitarea restanţelor la cotizaţii faţă de Federaţia Sindicatelor din Silvicultură „Sindsilva”.
    Dl Ion Platon, şef direcţie finanţe a explicat audienţei modalitatea organizării şi desfăşurării licitaţiilor forestiere, inclusiv principalele prevederi ale Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor forestiere.
    Dl Petru Rotaru, şef direcţie fond forestier, pază şi protecţie s-a axat pe particularităţile exploatării parchetelor de către beneficiarii licitaţiilor forestiere, exigenţele ecologice, recepţia lucrărilor etc.

 
 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 08.10.2019
   Total vizitatori - 1508529
 
Acces Rapid