Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare

Anunț

06.08.2013   1605 
 

Întru examinarea chestiunilor privind situația economico - financiară, executarea lucrărilor silvo-tehnice obligatorii, aprobării proiectelor planurilor dezvoltării social - economice a entităților subordonate pentru anul 2014, joi 8 august, curent, ora 1000, în localitatea Ivancea, Orhei, se va desfășura ședința Consiliului director al Agenției "Moldsilva".

Ordinea de zi:

1.  Cu privire la situația economico - financiară a entităților silvice subordonate pentru semestru I, 2013.

     Moderator - Ion Platon, vicedirector general.

2.  Cu privire la sarcinile întreprinderilor din subordine reieșind din:

2.1        Planul național de extindere a suprafețelor cu vegetație forestieră pentru anii 2013 - 2018.

2.2        Cu privire la proiectul „Sprijin pentru reabilitarea perdelelor forestiere de protecție".

      Moderator - Tudor Botnari, vicedirector general.

3.  Concluzii și recomandări:

3.1. Cu privire la organizarea și desfășurarea concursului profesional „Cel mai bun pădurar";

    Moderator - Anatolie Ciobanu, președintele Federației  „Sindsilva".

3.2. Cu privire la activitățile organizate în contextul „Ziua lucratorului din silvicultură".

    Moderator - Tudor Botnari, vicedirector general.

 

Viorica Caciuc, serviciul de presă

Contact:022 277 288; 069141201.

 

 
 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 08.10.2019
   Total vizitatori - 1507601
 
Acces Rapid