Prima    Contact    Subdiviziuni    Harta    Flux RSS    Widget Informer
imprimare
Prima / Comunicare / Comunicate de presa / Conferința II de amenajare la ÎS Edineț

Conferința II de amenajare la ÎS Edineț

10.05.2016   1123 
 

În cadrul întreprinderii silvice Edineț a avut loc Conferința II de amenajare a pădurilor gestionate de entitatea respectivă. La eveniment au participat reprezentanții ÎS Edineț, Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice (ICAS), Grădinii Botanice a AȘM, Agenției "Moldsilva" și Ministerului Mediului.

În cadrul evenimentului respectiv specialiștii ICAS au prezentat rezultatele lucrărilor de reamenajare a pădurilor realizate în anul 2015. Amenajamentul silvic a constatat prezența unor suprafețe importante de arborete valoroase, care trebuie menținute și gospodărite corespunzător. Concomitent cu analiza stării curente a pădurilor gestionate de ÎS Edineț specialiștii ICAS au prezentat și proiectările de rigoare pentru gospodărirea acestora pe parcursul următorilor 10 ani, precum și unele prognoze pentru perioada următoare.

Grupul de proiectanți din cadrul ICAS a atras o atenție deosebită aspectelor legate de menținerea și asigurarea continuității arboretelor naturale, inclusiv celor încadrate în fondul ariilor protejate de stat. În context, s-a adoptat regimul codru pentru toate arboretele, cu excepția unor salcîmete, sălcișuri și plopișuri care se vor gospodări în crâng până la reconstrucţia ecologică a acestora. Arboretele încadrate în tipul polifuncţional T II (SUP M, K) se vor gospodări în regim special de conservare, fiind excluse de la reglementarea procesului de producţie în scopul asigurării permanenţei pădurii şi ameliorării potenţialului lor ecoprotectiv, iar în arboretele încadrate în SUP E (T I/arii protejate) s-au propus lucrări de reconstrucţie ecologică. Pentru arboretele încadrate în tipul funcţional III (SUP A), păduri cu funcţii speciale de protecţie și în secundar țeluri de producție s-au propus tratamente caracteristice regimului codru (tăieri succesive, tăieri progresive etc.) și crâng (salcâmete, sălcișuri, plopișuri).

La stabilirea compoziţiei-ţel a fiecărui arboret s-au avut în vedere compoziţia corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure, condiţiile staţionale determinante, funcţiile social-economice atribuite, precum și starea actuală a arboretului. Compoziţia actuală, la momentul amenajării pădurilor, a fondului forestier gestionat de ÎS Edineț este: 50ST14SC6GO6FR4CI3PA2CA1DR11DT4DM.

Implementarea corespunzătoare a prevederilor amenajamentelor va contribui esențial la menținerea și ameliorarea pădurilor gestionate de ÎS Edineț, oferind posibilitatea reală de valorificare (ecologică, social-economică etc.) a acestora în beneficiul generațiilor atât actuale, cât și viitoare.

 

Viorica Caciuc, serviciul de presă,

Contact: 022 277 260

 

 

 

 
 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 15.10.2018
   Total vizitatori - 1125331
 
Acces Rapid