Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare
Prima / Comunicare / Evenimente / "Pădurea și Energia" genericul "Zilei Internaționale a Pădurilor"

"Pădurea și Energia" genericul "Zilei Internaționale a Pădurilor"

21.03.2017   1433 
 

Astăzi în lume este marcată Ziua Internațională a Pădurilor cu acest prilej Agenția "Moldsilva" împreună cu întreprinderile silvice subordonate au elaborat un plan de acțiuni care include organizarea la nivel național și local, a unui șir de activități de promovare și celebrare a acestui eveniment. În acest context la Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice a fost organizată o masă rotundă cu genericul "Pădurea și Energia", care este și mesajul din acest an al "Zilei Internaționale a Pădurilor", declarat de Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură a Naţiunilor Unite.

Prezent la eveniment, directorul general al Agenției "Moldsilva", Ion Cebanu a remarcat în cuvîntul său de salut, că resursele forestiere sunt o sursă importantă și de legătură directă cu alte elemente ale naturii indispensabile omenirii ca: apa, oxigenul, energia. Aspectul de promovare a acestora le revine în mare parte angajaților din sectorul forestier în colaborare cu specialiștii altor domenii tangențiale silviculturii, iar planul de acțiuni al Agenției "Moldsilva" vine să confirme acest fapt și astăzi de "Ziua Internațională a Pădurilor".

Directorul Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice, Dumitru Galupa, în cadrul eveneminetului s-a referit la alinierea Republicii Moldova privind  promovarea sărbătorii Ziua Internațională a Pădurilor, care avea ca mesaj initial stoparea degradării terenurilor cu păduri, acesta fiind valabil pentru majoritatea țărilor lumii, inclusiv Republica Moldova, iar acțiunile de plantare, regenerare, salubrizare, protejare a pădurii vor fi mai eficiente dacă vor fi însoțite de campanii de informare, educare și formarea cunoștințelor forestiere în rîndul tinerii generații dar și a publicului larg.

De menționat că masa rotundă a inclus participarea reprezentanților Ministerului Mediului, Agenției pentru Eficiența Energetică, Autorităților publice locale, întreprinderi silvice subordonate, ONG-uri de mediu. Aspectul abordat a fost  consumul de energie, starea actuală și căile de rezolvare a necesităților energetice  a Republicii Moldova, (contribuția biomasei), rolul ecosistemelor forestiere în reducerea cantității gazelor cu efect de seră, dar și  rolul plantațiilor forestiere.

 

Viorica Caciuc, serviciul de presă

Contact: 022 277 260

 

 

 

 
 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 01.04.2020
   Total vizitatori - 1782220
 
Acces Rapid