Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare
Prima / Comunicare / Evenimente / Vizită a unui grup de elevi și părinți la Centrul de Educație Ecologică din Slobozia Mare, r-nul Cahul

Vizită a unui grup de elevi și părinți la Centrul de Educație Ecologică din Slobozia Mare, r-nul Cahul

10.12.2018   522 
 

Reieșind din necesitatea implicării comunităților locale în procesul decizional, conștientizării publicului larg despre bunurile și serviciile indirecte ale ecosistemelor forestiere și utilizarea acestora în mod durabil, educării unei generații ”prieten cu natura”,  la data  de 8 decembrie a.c., sediul nou renovat al Centrului de Educație Ecologică din Slobozia Mare, r-nul Cahul a fost gazdă pentru un grup de elevi și părinți.

Cei prezenți au avut posibilitatea să se familiarizeze asupra aspectelor ce au stat la baza creării Rezervaţiei Biosferei ”Prutul de Jos”, necesității conservării elementelor şi formaţiunilor fizico-geografice, speciilor de plante şi de animale de importanţă naţională şi internaţională. 

Menționăm că, Centrului de Educație Ecologică din Slobozia Mare, r-nul Cahul propune oferte informativ-ecologice privind ecosistemele, flora si fauna ariei naturale protejate de stat,  avînd în același timp o valoare deosebita pentru informarea şi creșterea gradului de conștientizare asupra protecției mediului ambiant, dezvoltării potențialului turistic din regiune. 

Amintim că, crearea primei Rezervaţii a Biosferei din RM a fost susţinută de Uniunea Europeană, prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, proiect din cadrul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în programul „Consolidarea reţelei de arii naturale protejate pentru protecţia biodiversităţii şi dezvoltării durabile în regiunea Delta Dunării şi Prutul Inferior – PAN Nature” implementat de Agenția „Moldsilva”. Rezervaţia Biosferei ”Prutul de Jos” este amplasată în partea de sud a Republicii Moldova în lunca inundabilă a râului Prut, fiind instituită conform Legii nr. 132 din 13 iulie a.c.

 

 
 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 16.01.2020
   Total vizitatori - 1642525
 
Acces Rapid