Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare
Prima / Comunicare / Evenimente / Dialogul social – platformă eficientă de activitate

Dialogul social – platformă eficientă de activitate

21.05.2020   690 
 

Un dialog social eficient este o contribuție a partenerilor sociali pentru pacea socială și stabilitate. Este o precondiție pentru o creștere durabilă și dezvoltare socială. Dialogul social este o platformă pentru a discuta problemele pentru care sunt identificate soluții în bază de consens, ce convin părților implicate în acest dialog.

              La 20 mai, curent, în cadrul Agenției ”Moldsilva” a avut loc şedinţa Comisiei pentru consultări şi negocieri colective la nivel de ramură silvică, cu participarea conducerii Agenției ”Moldsilva” şi a reprezentanţilor  Sindicatului  “Sindsilva”, avînd subiectul discuției: Negocierea pct. 23 și 24 din Capitolul VIII: Calcularea și achitarea vechimii în muncă al Regulamentului cu privire la salarizarea personalului angajat al Unității din Anexa nr. 1 la Convenția colectivă (nivel ramural) pe anii 2019-2022.

               În cadrul acestei şedinţe  s-a ajuns la consens în vederea  reluării calculului și achitării vechimii în muncă în cadrul ramurii silvice,  procedură care a fost sistată în corespundere cu Hotărîrea Comună a administraţiei  Agenţiei “Moldsilva” şi Comitetului Executiv al Federaţiei Sindicatelor din Silvicultură “Sindsilva” din Republica Moldova nr. 2/2 din 02 aprilie a.c., reieșind din stabilirea unui regim special de lucru pentru toate entitățile din țară.

              Părțile parteneriatului social au convenit că, în urma stingerii datoriilor creditoare aparente ca efect al situației epidemiologice din țară, inclusiv la remunerarea muncii, contribuții la BASS și plata impozitelor către bugetul de stat, se va calcula și achita vechimea în muncă în ramura silvică, în acest sens fiind agreată armonizarea intereselor angajatului cu cele ale salariaților în scopul asigurării realizării obiectivelor și sarcinilor stabilite.

De asemenea în cadrul discuțiilor, Dumitru COJOCARU, director al Agenției ”Moldsilva” a adus la cunoștința celor prezenți că va fi  elaborat un Plan de acțiuni pentru perioada imediat următoare, în vederea redresării situației economico – financiare al entităților silvice subordonate, ca urmare a efectului situației epidemiologice, privind răspândirea infecției COVID-19, prin care se va obliga administraţia entităților silvice subordonate să întreprindă măsuri eficiente, întru îndeplinirea/executarea indicilor planificați pe fiecare compartiment în parte, în limita mijloacelor bănești aprobate, inclusiv prin:

a)  eficientizarea activităţilor manageriale, sporirii calităţii efectuării lucrărilor silvo-tehnice obligatorii, majorării veniturilor proprii în urma realizării masei lemnoase,  producției auxiliar – industriale, etc.;

b) întreprinderea măsurilor pentru reducerea stocurilor de mărfuri și materiale, ce pot servi o sursă suplimentară de creștere a veniturilor întreprinderilor de stat din ramura silvică;

c) îmbunătăţirea activității de producere prin minimizarea cheltuielilor și costurilor de producere;

d) asigurarea valorificării raţionale  a tuturor mijloacelor financiare transferate / intrate la contul entității silvice.

 
 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 09.11.2020
   Total vizitatori - 2179078
 
Acces Rapid