Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare
Prima / Comunicare / Evenimente / Modificări în activitatea și structura Agenției „Moldsilva”

Modificări în activitatea și structura Agenției „Moldsilva”

07.08.2020   729 
 

 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova a publicat astăzi Hotărârea Guvernului nr. 560 din 31 iulie a.c., ce vizează modificări la Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei “Moldsilva”, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acesteia, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.150 din 2 martie 2010.

            Este vorba despre o serie de modificări la organigrama, structura  și activitatea Agenției „Moldsilva”, ce au ca prerogativă, realizarea politicii noi în silvicultură, stabilirea măsurilor pentru asigurarea consolidării capacităților instituționale, optimizării procesului decizional, îmbunătăţirii managementului resurselor umane şi al finanţelor publice, suplinirea efectivului-limită al aparatului central al Agenţiei “Moldsilva” cu 19 unități, precum și readucerea funcționalității normale a instituției după 10 ani, atunci când sub presiunea politicului au fost operate precedentele modificări.

            Aceste modificări au drept scop remodelarea funcţiilor şi structurii entității publice, cu abordare sistemică în baza criteriilor complementarităţii reciproce şi eficienţei organizatorice,  racordarea structurii actuale a entității publice la obiectivele principalelor documente strategice ale statului, crearea unor condiţii egale de formulare a propunerilor la documentele de politici în domeniile silviculturii şi cinegeticii, precum şi la cadrul normativ necesar pentru realizarea obiectivelor în domeniile sale de activitate la participarea în elaborarea politicilor sectoriale şi de exercitare eficace a atribuţiilor, asigurarea cu personal profesionist, bine motivat, responsabil şi cu funcţii stabile, dezvoltării profesionale și crearea unui sistem eficient şi durabil de interacţiune a procesului de elaborare a politicilor cu procesul bugetar.

            În corespundere cu  argumentele ce au stat la proiectului hotărârii de Guvern aprobate, nomenclatorul funcțiilor cu subordonare directă în cadrul aparatului central al Agenției „Moldsilva”, din cadrul entităților silvice, pe lângă funcția de administrator al entității, se completează cu funcțiile de director-adjunct, contabil-șef, inginer-șef în silvicultură și șefii de ocoale silvice. Anterior, la acest nivel, erau aprobate doar candidaturile directorilor de întreprinderi, iar aceștia, la rândul lor, făceau angajările ulterioare pentru personalul menționat.

            Administratorii întreprinderilor din subordinea Agenției „Moldsilva”  salută aceste modificări normative, care după o perioadă bună de 10 ani, vor permite reducerea presiunilor asupra lor (cu implicație și conotație politică la nivel local), prin nominalizările forțate a unor persoane  care nu corespundeau criteriilor de studii specializate și profesionalism, la funcții în domeniul silvic.

            Dl Dumitru Cojocaru directorul Agenției „Moldsilva” a declarat că aceste modificări, absolut necesare și importante pentru buna funcționalitate a agenției, nu trebuie să sperie angajații cu pericolul disponibilizărilor.   Absolut tot personalul va fi reîncadrat în activitate, cu corespunderea studiilor în domeniu și a conținutului fișei postului.

            Un alt impact benefic al acestor modificări și completări ține de sectorul cinegetic și cel al silvo-turismului. Acestea activități vor fi organizate în formula unor subdiviziuni structurale de specialitate în cadrul Agenției „Moldsilva” și vor interveni cu o serie de schimbări de concepție și activitate ce promovează cinegetica și silvo-turismul în cadrul ramurii silvice, precum și accentele necesare pentru dezvoltare.

 

 
 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 18.09.2020
   Total vizitatori - 2055362
 
Acces Rapid