Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare
Prima / Comunicare / Evenimente / Activitățile Proiectului FLEG II discutate în cadrul Comitetului de coordonare

Activitățile Proiectului FLEG II discutate în cadrul Comitetului de coordonare

25.09.2015   1524 
 

În aceste zile, la Chișinău, se desfășoară a treia reuniune a Comitetului de coordonare a Programului ENPI FLEG II ( www.enpi-fleg.org ). La întrunire participă reprezentanții țărilor implicate în proiect (Armenia, Georgia, Azerbaidjan, Moldova, Ucraina, Belarus şi Rusia ), instituțiile partenere și implementatoare (Banca Mondială, Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii (IUCN) şi Fondul Global al Lumii Sălbatice (WWF), experți internaționali și instituțiile publice de profil.

Discuțiile din cadrul reuniunii s-au axat pe rezultatele celor 2 ani de activitate ale proiectului FLEG II dar și pe problemele comune ale celor 7 țări în contextul activităților FLEG racordate la îmbunătățirea calității gestionării sectorului forestier.

În mesajul de salut, directorul general al Agenției "Moldsilva", Ion Cebanu, a menționat că Programul ENPI FLEG este important pentru țara noastră, în special prin abordarea problemelor stringente ale sectorului, prin îmbunătățirea politicii forestiere, cadrului legislativ și instituțional, precum și capacitățile de conservare și folosire prietenoase mediului.

Din partea Delegației Uniunii Europene, Aniel Singh, a reiterat faptul că cele mai grave probleme în sectorul forestier sunt cele legislative și de corupție, iar la baza nivelului de trai al populației stau inclusiv resursele forestiere, pentru transparență este nevoie și de implicarea cetățenilor ong-urilor, instituțiilor de profil naționale și internaționale.

Coordonator al proiectului din partea Agenției "Moldsilva", Petru Rotaru, a făcut referință la implementarea activităților în cadrul proiectul, specificînd despre necesitatea  poiectelor privind adaptabilitatea Republicii Moldova la schimbările climatice, iar interesul deosebit al cetățenilor și al administrației publice locale față de resursele forestiere conduc la încurajarea proiectelor sociale și economice pe termen lung cu respectarea principiilor ecologice.

Printre cele mai importante activități pentru Republica Moldova sunt: studiile analitice privind serviciile ecosistemice prestate de pădure, dezvoltarea unui sistem de monitorizare privind circuitul de masă lemnoasă, reducerea ilegalităților forestiere prin implicarea publicului larg în procesul de comunicare și educație, instruirea jurnaliștilor în procesul de abordare a tematicii forestiere, activități pilot - dezvoltarea capacității unei pepiniere de promovare a silviculturii energetice și crearea unei entități agroforestiere intercomunale la nivel local. Planul de activități pe țară al proiectului include 10 activități, dintre care 4 s-au finalizat, 5 sunt în proces de implementare, iar ultima va fi lansată în această toamnă.

Menționăm că Procesul FLEG este o inițiativă politică a mai multor țări din lume îndreptată asupra asigurării aplicării şi în conformitate cu legislația silvică şi perfecţionarea guvernării în sectorul forestier. Motiv pentru lansarea procesului FLEG a fost gradul excesiv de infracțiuni silvice, creşterea corupției, comercializarea ilegală şi criminalitatea legată de pătrunderea producției lemnoase pe piață, ceea ce conduce la dereglarea ecosistemelor forestiere şi înrăutățirea condițiilor de viață pentru comunitățile umane.

 

 

Viorica Caciuc, serviciul de presă

Contact: 022 277 288.

 

 

 
 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 27.01.2020
   Total vizitatori - 1652783
 
Acces Rapid