Home    Contact    Subdivisions    Întreprinderile silvice          
print
Home / Contacts / Staff

Lista colaboratorilor aparatului central al Agenţiei „Moldsilva" 0

 

 

 

 

Numele, prenumele 

Funcţia 

Telefon serviciu 

                          E-mail 

Conducerea

Haralampov Ion

Director

022 272 306

ion.haralampov@moldsilva.gov.md

Platon Ion

Director adjunct

022 270 003

ion.platon@moldsilva.gov.md

Munteanu Nicolae

Inginer-șef silvic

 022 277959

nicolae.munteanu@moldsilva.gov.md

 Direcţia Fond Forestier, Arii Protejate, Pază şi Protecţie

Rotaru Petru

Şef direcţie

022 272 425

petru.rotaru@moldsilva.gov.md

Grubîi Ghenadie

Specialist principal

022 277 288

ghenadie.grubii@moldsilva.gov.md

Cibotaru Valeriu

Specialist superior

022 277 937

cibotaru.valeriu@moldsilva.gov.md

Serghei Tonofrei

Specialist superior

022 277 288

serghei.tonofrei@moldsilva.gov.md 

Mamai Iulian

Specialist principal

022 277 937

mamai.iulian@moldsilva.gov.md

Covali Victoria

Specialist superior

022 277 937

covali.victoria@moldsilva.gov.md

Zagarschih Oxana

Specialist superior

022 277 260

zagarschih.oxana@moldsilva.gov.md

Direcția buget, finanțe şi evidenţă contabilă

Dudco Ecaterina

Șef direcţie

022 540 396

ecaterina.dudco@moldsilva.gov.md

Domenti Tatiana

Specialist principal

022 277 359

tdomenti@moldsilva.gov.md

Petelca Galina

Specialist principal

022 277 359

petelca.galina@moldsilva.gov.md

 

 

 

 

Duca Angela

Specialist superior

022 277 359

 angela.duca@moldsilva.gov.md

Serviciul audit intern

Timofti Dina

Auditor intern

022 277 288

timofti.dina@moldsilva.gov.md

 

Serviciul juridic 

Grosu Radu

Specialist principal

022 274 224

grosu.radu@moldsilva.gov.md

Serviciul resurse umane și secretariat

Cebotarenco Silvia

Specialist principal

022 274 224

silvia.cebotarenco@moldsilva.gov.md

 Serviciul relații publice și informare

Bujag Mariana

Specialist superior

067555200

bujagmariana@moldsilva.gov.md

Serviciul e-Transformare

Gorețchi Natalia

Specialist superior

022 277 260

natalia.goretchi@moldsilva.gov.md

Serviciul silvic

Rabii Petru

Șef- garda forestieră

022 279 360

 petru.rabii@moldsilva.gov.md

Belous Ion

Inginer gardă forestieră

 

 ion.belous@moldsilva.gov.md

Mocanu Igor

Inginer arendă

 022 274 224

 igor.mocanu@moldsilva.gov.md

Serviciul administrativ   
 

Nica Alexandru

Specialist pe regim

        022 272 426

alexandru.nica@moldsilva.gov.md

Malik Galina

Secretar

         022 272 306

 msilva@moldsilva.gov.md

 

   

   

Address:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Phone:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Updated: 17.07.2019
   Total visits - 1416124
 
Quick Access