Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare
Prima / Activităţi / Regenerarea si extinderea padurilor

Regenerarea și extinderea pădurii

 

Regenerarea și extinderea suprafețelor acoperite cu păduri este o prioritate a sectorului forestier național. Vegetaţia forestieră poate reduce din influenţa negativă a factorilor industriali şi climatici dăunători. În perioada 2009-2016 activităţile de regenerare şi extindere a pădurilor au cuprins suprafaţa de 39855 mii ha (Tabelul 1), din care 8782mii ha reprezentă culturi silvice, iar 23606 mii ha au fost cuprinse cu lucrări de ajutorare a regenerării naturale. Activități de extindere a suprafeţelor împădurite din contul terenurilor degradate au fost efectuate pe o suprafață de 2418 mii ha. Ponderea importantă a lucrărilor de ajutorare a regenerării naturale se datorează faptului că, în perioada de referinţă, au fost efectuate tăieri de produse principale prioritar în arborete de salcâm, la care asigurarea continuităţii s-a realizat în majoritate prin provocarea drajonării. Totodată, întreprinderile silvice subordonate Agenției „Moldsilva" desfășoară lucrări de plantare și în cadrul proiectului Planul național de extindere a suprafețelor cu vegetație forestieră pentru anii 2014-2018, aprobat prin Hotărîre de Guvern care prevede împădurirea terenurilor degradate, a fîşiilor de protecţie a apelor rîurilor şi a bazinelor de apă, precum şi a fîşiilor forestiere de protecţie a terenurilor agricole pe o suprafaţă de minimum 13 mii ha.  

Tabelul 1. Suprafaţa parcursă cu lucrări de regenerare şi extindere a pădurilor 

 

 

Anii de referinţă

Regenerarea pădurilor în fondul forestier gestionat de Agenţia „Moldsilva", ha 

Extinderea suprafeţelor 

împădurite pe terenuri 

noi, ha

Total regenerări şi împăduriri, ha

Total

Plantarea culturilor silvice

Ajutorarea regenerării naturale

2009

3602

759

2843

4670

8272

2010

2743

685

2058

529

3272

2011

3745

980

2765

221

3966

2012

4851

1175

3676

73

4924

2013

4620

1244

3376

57

4677

2014

4767

1149

3618

37

4804

2015

4681

1582

2674

63

4744

2016

3804

1208

2596

1392

5196

 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 22.10.2020
   Total vizitatori - 2110912
 
Acces Rapid