Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare
Prima / Activităţi / Valorificarea pădurii / Prelucrarea lemnului

Prelucrarea lemnului

 

 Lemnul recoltat de către întreprinderile pentru silvicultură este realizat populaţiei, agenţilor economici şi/sau se prelucrează nemijlocit la secţiile specializate din cadrul entităților subordonate. În aceste scopuri, în ramura silvică există peste 30 secţii/sectoare de debitare şi prelucrare a lemnului de diferite capacităţi, precum şi instalaţii de uscare. Volumul mediu prelucrat anual de către întreprinderile pentru silvicultură constituie circa 26 mii m3 masă lemnoasă. Randamentul de folosire a capacităţii de producere este influenţat de cererea limitată la masa lemnoasă prelucrată, de calitatea joasă a materiei prime, capacitatea redusă de cumpărare a populaţiei din Republica Moldova.
 Tipurile principale de produse obţinute în rezultatul prelucrării sunt: piese de parchet, cherestea, semifabricate tăiate, şipca pentru gard, mangal etc. În total se produc peste 20 tipuri de articole din lemn şi mărfuri de larg consum (tabelul 1).

   Tabelul 1. Volumul mărfurilor principale produse de către entitățile subordonate Agenţiei „Moldsilva" în perioada 2009-2017

 

Denumirea articolelor 

Unitatea de măsură 

2010

    2011

    2012

2013

 2014

2015

2016

2017

Prelucrarea masei lemnoase, total

mii m3

16,4

16,9

 13,4

 13,8

 12,5

13,3

 13,0

 12,1

Piese de parchet

mii m2

8,2

4,0

2,9

1,3

 2,2

1,2

6,0

0,35

  Semifabricate tăiate

m3

680

910

730

440

530

791

489

813

Cherestea

mii m3

3,4

3,8

 2,5

3,2

3,0

2,3

 2,4

3,2

Şipcă pentru gard

mii m3

1,0

1,0

0,6

0,3 

 0,3

0,22

0,26

0,18

Lăzi

mii buc.

7,7

5,2

1,5

-

-

0,2

 

-

Mangal

tone

36,5

111,8

84

77

62

130

70,5

3,7

Ţăruşi de vie

mii buc.

282,9

152,9

147,4

 416,1

550

1038

1660

734

Palete

mii buc.

9,0

5,0

2,7

2,1

0,1

0,1

 

 

Obiecte împletite din lozie

mii lei

205

125

128

 200

97

3,6

77,3

-

Realizarea producţiei fabricate din lemn şi mărfurilor de larg consum (în preţuri curente)

mii lei

17 383 

18038 

15017

17685

15476

18952

19534

19435

 

 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 22.10.2020
   Total vizitatori - 2110914
 
Acces Rapid