Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare
Prima / Activităţi / Seminologie și pepinierit

Seminologie și pepinierit

 

Pe parcursul a mai multor secole, în dinamica sa, asigurarea fondului forestier cu material reproductiv de calitate s-a manifestat mai accentuat prin recoltarea selectivă a seminţelor de la cei mai viguroşi arbori, procedură care, evident, a contribuit într-o anumită măsură la diminuarea potenţialului genetic productiv şi reproduc­tiv al pădurii. Pe măsura trecerii la aplicarea în teren a tehnologi-ilor bazate pe tăieri rase a pădurilor pe suprafeţe tot mai mari şi, prin aceasta, a extinderii în limitele fondului forestier a arboretelor provenite din lăstari de generaţii tot mai mari, problema diminuării potenţialului genetic devine tot mai stringentă.

Între anii 1991-1992 în fondul forestier de stat, în temeiul materialelor amenajistice şi bazei de date existente, au fost selectate cele mai reprezentative sectoare silvice, care deţin o vastă varietate populaţională, din cadrul principalelor specii silvoformante şi celor de amestec. Au fost evidenţiate şi selectate, con­form cerinţelor în acest domeniu, arborete-sursă de seminţe, pe o suprafaţă de 1401,9 ha. Pe parcursul perioadei 2010-2016, de către întreprinderile subordonate Agenţiei "Moldsilva", au fost recoltate cantităţi de seminţe forestiere ce variază de la 49 mii kg/an până la 337 mii kg/an, cantitatea totală recoltată în această perioadă fiind de 1731557 kg seminţe forestiere, ce reprezintă o diversitate de 62 specii de arbori şi arbuşti (tabelul 5).

                                                     Tabelul 5. Producerea seminţelor de arbori şi arbuşti şi creşterea puieţilor

Indicii caracterizati

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Suprafața bazei seminciere forestiere (BSF), ha

1401,9

1401,9

1401,9

1382,7

1382,7

1382,7

 

Cantitatea totală de semințe recoltate, kg

100182

125811

337223

49695

234198

91566

192882

Cantitatea de semințe/calitatea germinativă, kg

57540

107259

221737

39371

134862

49170

171090

Cantitatea de semințe recoltate în BSF, total kg

4372

4797

13145

4067

10815

2692

27171

Ponderea semințelor de clasa I și II, %

63

47

50

48

78

30

48

Ponderea semințelor de clasa III,%

35

53

50

45

22

70

51

Semințe necondiționate, %

2

-

-

7

-

   -

     1

Semănatul în pepiniere, ha

124,3

78,2

79,6

69,0

70,6

76,1

101

Creșterea puieților de talie mică, mii buc.

36023

23019

16979

20112

19481

16939

18779


Catalogul_de_preturi_al_materialului_forestier_de_reproducere.PDF

 

 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 22.10.2020
   Total vizitatori - 2110958
 
Acces Rapid