Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare
Prima / Activităţi / Seminologie și pepinierit

Seminologie și pepinierit

 

Pe parcursul a mai multor secole, în dinamica sa, asigurarea fondului forestier cu material reproductiv de calitate s-a manifestat mai accentuat prin recoltarea selectivă a seminţelor de la cei mai viguroşi arbori, procedură care, evident, a contribuit într-o anumită măsură la diminuarea potenţialului genetic productiv şi reproduc­tiv al pădurii. Pe măsura trecerii la aplicarea în teren a tehnologiilor bazate pe tăieri rase a pădurilor pe suprafeţe tot mai mari şi, prin aceasta, a extinderii în limitele fondului forestier a arboretelor provenite din lăstari de generaţii tot mai mari, problema diminuării potenţialului genetic devine tot mai stringentă. Între anii 1991-1992 în fondul forestier de stat, în temeiul materialelor amenajistice şi bazei de date existente, ulterior și în anul 1996 au fost selectate cele mai reprezentative sectoare silvice, care deţin o varietate populaţională, din cadrul principalelor specii silvoformante şi celor de amestec. Au fost evidenţiate şi selectate, con­form cerinţelor în acest domeniu, arborete-sursă de seminţe, pe o suprafaţă de 1402 ha.

Pe parcursul anilor a apărut necesitatea de a reexamina starea arboretelor sus menționate, deoarece acestea nu mai corespundeau criteriilor şi scopului pentru care au fost selectate sau create, nu reprezintau adecvat structura fondului forestier după specii, tipuri de staţiune şi pădure, mai mult că o parte din ele erau deja exploatate, îmbătrînite sau se aflau în proces de uscare, etc. Respectiv sectoarele existente nu puteau acoperi cu material forestier de reproducere calitativ necesitatea Agenţiei „Moldsilva”.Reexaminarea stării unităţilor sursă pentru producerea materialelorforestiere de reproducere a fost inițiată în anul 2013 și ulterior continuată (de către ICAS) în cadrul temei de cercetare Ameliorarea bazei seminologice forestiere. Delimitarea regiunilor de provenienţă pentru principalele specii forestiere. Reglementarea recoltării, transportării şi utilizării seminţelor forestiere în R.Moldova”. Astfel în anii 2015 și 2017, prin ordinele emise de Agenţiei "Moldsilva", a fost actualizată baza seminologică în entitățile silvice Tighina, Cimișlia, Comrat, Edineț, Glodeni, Iargara, Soroca, Șoldănești, Silva-Sud Cahul și Manta-V. Astfel suprafața arboretelor-sursă de seminţe constituie 3105 ha. Lucrările în acest sens continuă.

 

 Pe parcursul anilor 2002-2020, de către întreprinderile subordonate Agenţiei "Moldsilva", au fost recoltate cantităţi de seminţe forestiere ce variază de la circa 50 tone/an până la 375 tone/an,în funcţie de fructificaţia arborilor. Cantitatea totală recoltată în această perioadă fiind 3286mii tone seminţe forestiere ce reprezintă în mediu o diversitate de 60 specii de arbori şi arbuşti. Din cantitatea de seminţe recoltate, 2016 mii tone sau 61% au fost analizate din punct de vedere al calităţii germinative. Analiza de laborator a calităţii seminţelor a demonstrat că calităţi superioare (clasa I-II) au manifestat 51 % din ele, cele de clasa a III-a constituind 48 %, necondiţionate – 1%. Aceasta a condus la reducerea producţiei de puieţi la 1 hectar în secţiile semănături ale pepinierelor. În perioada de referinţă în pepinierile silvice au fost semănate 2749 ha. Producţia de puieţi la 1 ha  a constituit  în mediu 200 mii bucăţi. Situația cît privește producerea seminţelor de arbori şi arbuşti şi cu cultivarea puieţilorîn funcție de anii de producere și în raport cu indicatorii  executați este redată în tabela de mai jos.

                                                      Producerea seminţelor de arbori şi arbuşti şi creşterea puieţilor

 

Anii de referință

Suprafața arboretelor sursă de semințe (BSF), ha

Cantitatea de seminţe recoltate  din FF, total tone;

Cantitatea  de seminţe pentru care a fost analizată  calitatea germinativă , total tone;

Raportul dintre masa seminţelor recoltate şi celor analizate, %

Cantitatea de seminţe recoltate în BSF, total tone;

Raportul dintre  masa totală de seminţe analizate şi cele de clasa I şi II, %

Raportul dintre masa totală de seminţe analizate şi cele de clasa a III-a, %;

Raportul dintre masa totală de seminţe analizate şi cele necondiţionate, %

Suprafaţa de semănături în pepinierele silvice, total ha

Cultivarea puieţilor de talie mică, total mii buc

Producţia de puieţi la 1 ha

2002

1402

61

36

59

2

67

30

3

131

30

233

2003

1402

375

137

37

6

26

73

1

264

50

225

2004

1402

133

69

52

4

47

52

1

279

74

277

2005

1402

214

88

41

21

58

41

1

236

57

225

2006

1402

134

72

54

4

53

46

1

261

59

230

2007

1402

132

55

42

6

54

44

2

261

45

175

2008

1402

183

70

38

4

52

48

 

279

53

194

2009

1402

188

98

52

6

41

59

 

248

50

185

2010

1402

100

57

57

4

63

35

2

124

36

204

2011

1402

126

107

85

5

47

53

 

78

23

173

2012

1402

337

222

66

13

50

50

 

79

17

171

2013

1402

50

39

78

4

48

45

7

69

20

217

2014

1402

234

135

58

11

78

22

 

71

20

215

2015

2630

92

49

53

3

29

70

1

76

17

177

2016

2630

193

164

85

30

50

50

 

101

19

215

2017

3105

155

98

63

2

56

42

2

69

20

177

2018

3105

269

235

87

7

57

43

 

45

16

173

2019

3105

163

150

92

7

32

67

1

40

13

205

2020

3105

147

135

92

9

63

37

 

38

9

140

Total

3286

2016

61

148

51

48

1

2749

628

200

 

Tendințele actuale de schimbare a climei sunt o realitate cu care ne confruntăm și al căror efect se va intensifica în viitor. În acest sens, comunitatea științifică internațională depune eforturi considerabile pentru adaptarea la schimbările climatice. Conservarea și extinderea suprafeței pădurilor rămâne soluția fezabilă de absorbție și stocare a CO2 din atmosferă și limitarea extremelor climatice. În vederea gestionării durabilă a pădurilor din teritoriul țării o condiție principială este asigurarea continuității pădurilor în timp și spațiu. Sub aspect calitativ, asigurarea continuității, se referă în primul rând la calitatea lucrărilor de regenerare și împădurire care depinde, în mare parte, de calitatea materialului forestier de reproducere utilizat în scop forestier. Crearea culturilor forestiere rezistente la adversități climatice este posibil de realizat prin cunoașterea provenienței materialului forestier de reproducere și utilizarea acestuia în condiții staționale favorabile creșterii și dezvoltării acestora.

În acest context a fost elaborat Proiectul de Lege cu privire la producerea, comercializarea și utilizarea materialului forestier de reproducere, care a fost aprobat în prima lectură a Parlamen-tului în data de 04.02.2021. Necesitatea elaborării acestei Legi derivă din Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2017 – 2019 (TitlulV, Capitolul 4., art. 181). Astfel, în perioada anilor 2017-2021, în vederea punerii în aplicare a cadrului legislativ privind producerea, comercializarea și utilizarea materialului forestier de reproducere, precum și în cadrul temei de cercetare Ameliorarea bazei seminologice forestiere. Delimitarea regiunilor de provenienţă pentru principalele specii forestiere. Reglementarea recoltării, transportării şi utilizării seminţelor forestiere în R.Moldova”,de către ICAS au fost desfășurate următoarele activități:

-          Revizuirea bazei seminologice existente.

-          Constituirea Resurselor Genetice Forestiere. Au fost revizuite 15 resurse genetice forestiere din cele 22 plasate pe Portalul Eufgis.

-          Delimitarea regiunilor de proveniență. În perioada de referință au fost delimitate limitele regiunilor de proveniență pentru materialele de bază din care se obțin materiale forestiere de reproducere din Republica Moldova la nivel de regiune și subregiune.

-          Cartarea seminologică a arboretelor.

-          Elaborarea Catalogului Național al materialelor de bază pentru producerea materialelor forestiere de reproducere. A fost aprobat modelul și regulamentul catalogului. A fost elaborată lista și harta unităților sursă.

 

-          Elaborarea Catalogului Național al resurselor genetice forestiere. Este în proces de aprobare a modelului și regulamentului catalogului.


Catalogul_de_preturi_al_materialului_forestier_de_reproducere.PDF

 

 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 30.11.2022
   Total vizitatori - 3317685
 
Acces Rapid