Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare

Întreprinderea Silvică Orhei

 

 Întreprinderea pentru Silvicultură Orhei" a fost fondată în anul 1961 și este situată în zona de centru a țării și cuprinde cinci raioane administrative.  În total la Î.S.Orhei activează 223 de salariați. Suprafața ocupată de întreprindere cuprinde 23822 ha, inclusiv 22603 ha terenuri acoperite cu păduri.
În structura întreprinderii sunt 6 ocoale silvice:
• Ocolul silvic Pohrebeni - 3164 ha
• Ocolul silvic Susleni - 3299 ha
• Ocolul silvic Ivancea - 4621 ha
• Ocolul silvic Seliște - 4196 ha
• Ocolul silvic Teleșeu - 3868 ha
• Ocolul silvic Vatici - 4674 ha și 4 secții de prelucrare a lemnului.
       La nivel de întreprindere structura arboretelor se caracterizează prin următorii indici: - Volumul lemnos total este de 3913935 m3, corespunzător unui volum mediu la hectar de 173 m3, realizat la vîrsta medie 56 ani, clasa de producție medie 3,3, creșterea curentă medie 4,5 m3/an și consistența medie 0,78. Sunt înregistrate 49 specii de arbori, după structura arboretelor. Participarea mai mare are gorunul -26%, urmat de stejar -17%, salcîm -15%, frasin -13%, carpen -10%, tei- 7%, diverse tari -10%.
Pentru pădurile din Î.S.Orhei, obiectivele social economice, exprimate prin natura serviciilor de protecție și producție care sunt: protecția mediului înconjurător prin protecția solurilor vulnerebile la degradare, protecția localităților mai importante, a căilor de comunicație, protecția rîurilor Nistru și Răut, protecția genofondului forestier, surselor de semințe forestiere și producerea de masă lemnoasă și a altor produse specifice pădurii.

Adresa : MD 3500 or. Orhei,
str. Vasile Lupu, 166,
tel. 0235 2 19 59,
tel/fax 0235 2 39 75
email: orhei@moldsilva.gov.md 

 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 22.10.2020
   Total vizitatori - 2110889
 
Acces Rapid