Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare

Întreprinderea silvică "Silva-Centru" Ungheni

 

Gospodăria silvică Ungheni (Staţia de ameliorări silvice) redenumită, a fost înfiinţată în anul 1968 la data de 1 ianuarie prin hotărîrea Guvernului, deoarece pe tot teritoriul unde urma să-şi dezvolte activitatea silvică, se confrunta cu factorul de mediu eroziunea solului astfel la jumătate de an, specialişti silvicultori din Comitetul de Stat pentru Silvicultură au decis să redenumească gospodăriea silvică, drept fapt avînd în vizor lucrările masive de plantare a pădurilor (circa 700-800 ha pe an).  Baza formării gospodării silvice a fost pusă pe teritoriul  gospodăriei silvice Călăraşi (iniţial mecanizată), unde au fost cedate ocolul silvic Corneşti şi ocolul silvic Ungheni apoi în martie în același an s-a format şi ocolul silvic Sculeni fiind luate o parte din pădurile ocolului silvic Ungheni şi solurile degradate de la colhozuri, puţin mai tîrziu a fost intemeeat şi ocolul silvic Pîrliţa în baza ocolului silvic Corneşti şi solurile degradate fiind cedate de colhozuri astfel după şapte ani de activitate a gospodăria silvică Ungheni (Staţia de ameliorări silvice), în 1975 suprafaţa era de 8952 de ha. Aşadar activitatea gospodăriei a durat pînă în anul 1998 luna august unde Asociaţia de Stat „ Moldsilva" vine cu propunerea de reorganizare a gospodăriei silvice Ungheni (Staţia de ameliorări silvice), a fost lichidat ocolul silvic Pîrliţa find retrocedate terenurile acoperite de păduri ocolului silvic Sculeni şi ulterior cedat şi acesta din urmă gospodăriei silvice Nisporeni, inclusiv ocolul silvic Ungheni, iar ocolul silvic Corneşti a fost cedat Întreprinderii pentru Silvicultură Călăraşi. După care a urmat un şir de reforme pentru reorganizare, astfel în 2001 luna august deja denumită Agenţia „Moldsilva" vine cu propunerea pentru întemeierea Întreprinderii de Stat pentru Silvicultură „Silva-Centru" Ungheni, formată din 3 ocoale silvice şi anume ocolul silvic Ungheni, ocolul silvic Sculeni, ocolul silvic Corneşti, avînd ca scop gestionarea pădurilor existente şi mărirea suprafeţelor acoperite de păduri şi abia în 2010 s-a format ocolul silvic Pîrliţa.

     În prezent ÎSS „Silva-Centru" Ungheni deţine 13074 ha din care 11094 ha acoperite de păduri aflate în gestiunea sa, situate o buna pare din ele pe malul rîului Prut. Totodată gospodăria se margineşte la Nord şi Nord-Est cu ÎS „Glodeni" şi ÎS „Bălţi", la Est cu ÎS „Călăraşi", la Sud cu ÎS „Nisporeni-Silva" şi la Est cu România, toate ocoalele silvice sunt situate pe teritoriul raionului Ungheni.

Activitatea întreprinderii este axată pe 3 direcţii principale de activitate:

  • Silvicultură;
  • Pepinieră cu gospodărire auxiliară;
  • Prelucrarea lemnului;

Astfel pentru prima direcţie - care este primordială pentru gospodărie, şi este gestionată de cele 4 ocoale silvice şi anume ocolul silvic Corneşti cu suprafaţa de 4375 ha urmat de ocolul silvic Ungheni cu o suprafaţă de 3093 ha, şi respectiv oacoalile silvice Pîrliţa cu suprafata de 2960ha urmată de Sculeni cu 2646 ha, unde sarcinele de baza fiind:

  • paza şi protecţia pădurii;
  • gospodărirea silvică (ce include lucrări tehnice de îngrijire a pădurii aplicate în regimul de gospodărire);
  • regenerarea şi împădurirea;

Pentru a doua direcţie - putem menţiona că la fel are o deosebită importanţă precum: acumularea materialului săditor pentru necesităţile întreprinderii precum şi pentru realizarea către agenţii economici, pepiniera avînd o suprafaţă de 42 ha fiind înconjurată într-un trup de pădure comun, colectarea plantelor medicinale, crearea culturilor agricole toate acestea aducînd un venit adăugător întreprinderii.

Pentru a treia direcţie - este caracteristic prelucrarea masei lemnoase care este acumulată din lucrările de exploatare a parchetelor.

     Astfel ÎSS „Silva-Centru" Ungheni are o menire importantă în dezvoltarea pădurilor din regiunea rîului Prut şi a Podişului Central Moldovenesc unde anual se plantează cîte 100 ha împădurind poienile şi golurile existente pe teritoriul gospodăriei. ÎS „Silva-Centru" Ungheni gestionează și o pepinieră, care este amplasată în inima trupului de pădure Dumbrava-Costuleni avînd o capacitate de 42 de ha producînd puieţi de diferite talii pentru necesităţile gospodăriei circa un milion jumate anual, pepiniera dispune de o capacitate înalta de creştere a puieţilor, atît exotici, cît şi răşinoase.

În ÎSS „Silva-Centru" activează circa 138 colaboratori permanenţi printre care se găsesc şi specialişti în silvicultură ce au dedicat întreaga viaţa pădurilor şi au în spate ani buni de practică silvică şi care activează şi în ziua de azi.

     Chiar dacă problemele existente pe terra, şi a presiunilor ce cresc mereu de la an la an, atît din partea factorilor abiotici cît şi antropici, întodeauna  sunt puse în faţa pădurilor la nivel mondial, astfel pentru noi cetățenii Republicii Moldova este necesar să fim conştienţi că padurile sunt plămînii noştri, sunt sursa de existenţă pentru viitor de aceea este necesar să ne unim forţile împreuna cu specialiştii noştri din silvicultură pentru a ocroti ceea ce ne-a mai rămas din bogăţiea naturii, şi anume cele mai complexe ecosisteme pădurile.

 

 

 

 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 22.10.2020
   Total vizitatori - 2110908
 
Acces Rapid