Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare

Întreprinderea pentru Silvicultură ,,Teleneşti”

 

Întreprinderea pentru Silvicultură ,,Teleneşti” a fost constituită  în anul 1969 în baza Hotăririi Sovietului de Miniştri al R.S.S.M nr. 198 din 15 mai 1967 avînd în componentă patru ocoale silvice: Căzăneşti, Prepeliţa, Mîndreşti şi Teleneşti. 

 Geografic Î.S.Teleneşti este situată în centrul țării şi cuprinde cinci raioane administrative, total în cadrul întreprinderii activează 165 de salariați.

În structura întreprinderii sunt 3 ocoale silvice şi două secţii de prelucrare: 

  • Ocolul silvic Căzăneşti – 1796,6 ha 
  • Ocolul silvic Mîndreşti – 3526,9 ha
  • Ocolul silvic Teleneşti – 5481,7 ha
  • Secțiea de prelucrare a lemnului. 
  • Secțiea de prelucrare a mlajei. 

Î.S.Teleneşti gospodăreşte, prin cele 3 de ocoale silvice 10805,2 ha, inclusiv 9753,3  ha terenuri acoperite cu păduri.

 Pepenierele silvice din subordine produc anual peste 5 milioane de puieţi, necesari lucrărilor de împădurire şi o gamă diversă de arbori şi arbuşti decorativi de diferite specii pentru amenajarea spațiilor verzi.

Din suprafaţa fondului forestier administrat, anual se planifica regenerarea a 200 ha, dintre care 25% se realizează prin împăduriri. La fel, în fiecare an se colectează peste 50 tone de fructe de pădure în stare proaspătă şi 10 tone de plante medicinale. Concomitent cu valorificarea masei lemnoase, venituri importante se obţin și din creșterea răchitei inclusiv din valorificarea împletiturilor la export.

În cadrul ocolului silvic Mîndreşti a fost creat  Centrul Republican de reproducere a animalelor de vînat în mod special cerbul carpatin. 

    Adresa:

MD-5801, or. Teleneşti, str. M. Sadoveanu, 5

tel. +373-258-2-33-26, fax. +373-258-2-33-26

e-mail: telenesti@moldsilva.gov.md 

 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 30.11.2022
   Total vizitatori - 3316807
 
Acces Rapid