Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
 

 

1 FOND FORESTIER 

1.1.          Prezentarea fondului forestier

Suprafaţa fondului forestier proprietate a statului gestionat de Întreprinderea  pentru  Silvicultură " HÎNCEŞTI - SILVA " este de 34096,1 ha,din care acoperite cu păduri 32181,88 ha, conform ultimii amenajări din 2010. Oraganizatoric, fondul forestier este administrat de cele 7 ocoale silvice: Bobeica - 5071,1ha (15%), Bujor - 5387,5 ha (16%), Bozieni - 4561,5ha (13%), Buţeni - 3463,2ha (10%), Cărpineni - 5245,0 ha (15%), Logăneşti - 4933,0 ha (14%), Mereşeni -  5434,8ha (17%).

1.2   Condiţii staţionale şi de vegetaţie

      Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul întreprinderii aparţine în cea mai mare parte Podişului Central Moldovenesc. Elemente de bază ale reliefului pe teritoriul întreprinderii silvice "HÎNCEŞTI - SILVA" este caracteristic prin prezenţa dealurilor înalte şi colinelor ale căror culmi coboară fie domol, în pante după cursurile de apă care le fragmentează şi le desparte în văi largi, fie în pante mai repezi, pe porţiuni ale aceloraşi cursuri de apă.Un aspect pregnant al reliefului este prezenţa activă a alunicărilor de teren, diferite ca forme, dimensiuni şi vârste în terenurile degradate, fragmentarea terenului fiind şi ca rezultat al proceselor de eroziune. Detalii_Hincesti_Silva.pdf

 

 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 22.10.2020
   Total vizitatori - 2110951
 
Acces Rapid