Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
 

Întreprinderea pentru silvicultură „Silva-Sud", Cahul a fost înfiinţată în anul 1982, ca subdiviziune a Agenţiei „Moldsilva". Sediul întreprinderii silvice este amplasat în or. Cahul, la o distanţă de circa 175 km de municipiul Chişinău.

   ÎS "Silva-Sud", Cahul este situată în partea de sud a Republicii Moldova şi administrează fondul forestier şi cinegetic, proprietate publică de stat pe teritoriul raioanelor administrative Cahul, Cantemir şi Taraclia. Se asigură dezvoltarea durabilă a pădurilor şi menţinerea în ele a biodiversităţii forestiere, intensificarea funcţiilor de protecţie a apelor, de reglare climaterică şi altor funcţii ale pădurilor, în scopul ameliorării sănătăţii populaţiei şi protecţiei mediului înconjurător, regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziţiei şi a calităţii pădurilor, sporirea productivităţii acestora, aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea şi menţinerea pădurilor în starea corespunzătoare funcţiilor ecologice şi social - economice, continuitatea eficienţei funcţionale a pădurilor şi valorificarea raţională a resurselor forestiere.

Pădurile şi terenurile constituente ale fondului forestier al ÎS „SILVA-SUD", Cahul, situate în limitele sus amintite sunt gospodărite prin intermediul a cinci ocoale silvice: Cociulia, Baimaclia, Moscovei, Taraclia şi Slobozia. Conform datelor lucrărilor de amenajare realizate în anul 2002 suprafaţa întreprinderii silvice este de 18307,4 ha, iar pe ocoale silvice suprafaţa este următoarea: OS Cociulia - 4966,0 ha, OS Baimaclia - 4456,0 ha, OS Moscovei - 3424,8 ha, OS Taraclia - 3274,0 ha şi OS Slobozia - 2186,6 ha.

  Se menţionează că în anul 2014 Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice Chişinău realizează lucrări de reamenajare a pădurilor gestionate de ÎS „SILVA-SUD", Cahul.

  Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură „SILVA-SUD", Cahul este organizată în 5 ocoale silvice, 12 sectoare de maiştri şi 59 cantoane silvice. Această arondare este corespunzătoare pentru asigurarea pazei fondului forestier şi aplicării măsurilor silvotehnice propuse de amenajament. De asemenea, în cadrul fondului forestier există o pepinieră silvică şi 3 secţii de prelucrare a lemnului. Pepiniera silvică are o suprafaţă de 98 ha, în care anual se produce material săditor pentru lucrările de împădurire în număr de peste 3 milioane puieţi, care sunt folosiţi inclusiv şi pentru lucrările de înverzire pe teritoriul primăriilor, etc.

              Producator:

-          Plante si ierburi medicinale;

-          Butasi/rasaduri/puieti pentru agricultura, horticultura si silvicultura;

-          Busteni/ cherestea, clasificati dupa domeniul de clasificare;

-          Lemn taiat, clasificat dupa domeniul de clasificare.

 Servicii:

-          Crearea spatiilor verzi; 

-          Servicii de transport a masei lemnoase; 

-          Prelucrarea a cherestelei. 

            Expozitii:

-          Stilpi de lemn de spalier; 

-          Lemne de foc; 

-          Nuci, macies uscat; 

-          Plante medicinale: maghiran, pojarnita, pelin etc. 

Aici poate fi vizualizat Pretul_masei_lemnoase_IS_Silva_Sud_Cahul.PDF

 

 

 

 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 30.11.2022
   Total vizitatori - 3317085
 
Acces Rapid