print
Pentru data de 4 martie 2011 este programată licitaţia doi privind obţinerea dreptului de valorificare a masei lemnoase din contul măsurii de parchet pentru anul 2011.
21.02.2011
3100

Agenţia „Moldsilva” programează pentru 4 martie 2011 (ora 10.00) desfăşurarea licitaţiei doi privind obţinerea dreptului de valorificare a masei lemnoase din parchetele preconizate pentru exploatare în anul 2011.

Licitaţia „cu strigare" pentru obţinerea dreptului de valorificare a masei lemnoase expuse pentru exploatare se va desfăşura la sediul Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice, pe adresa: str. Calea Ieşilor, 69, mun. Chişinău. Sunt invitaţi să participe persoanele juridice interesate. Participanţii la licitaţia publică sunt obligaţi să achite taxa de participare şi acontul în mărime de 10% din preţul iniţial al iotului. Pasul licitaţiei este de 10%. Taxa de participare la licitaţie constituie 200 lei. Contul pentru achitarea taxei de participare: Agenţia „Moldsilva", cod fiscal: 1006601000255, cont de decontare nr. 222445902070 în B.C. „Banca Socială" S.A., Filiala Şciusev, BSOCMD2X459. Acontul se va achita unităţii silvice din contul căreia este expus lotul (parchetul) la licitaţie.

Participanţii pot lua cunoştinţă cu loturile expuse la licitaţie şi setul de acte aferente în incinta Agenţiei „Moldsilva", pe adresa: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 124, mun. Chişinău, pe pagina web a Agenţiei „Moldsilva": www. moldsilva.gov.md (Licitaţii forestiere), precum şi la sediile întreprinderilor silvice.

Preţul lotului adjudecat la licitaţie se achită de către învingător în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare. Termenul-limită de depunere a cererilor de participare este 2 martie 2011, ora 16.00. Telefoane de contact: 272-306, 277-345; 277-959.

Phone +373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax +373 (22) 27-73-45
Copyright © 2020 Agency MOLDSILVA All rights reserved