print
Lista colaboratorilor aparatului central al Agenţiei „Moldsilva"
22.06.2012

 

 

 

Numele, prenumele 

Funcţia 

Telefon serviciu 

                          E-mail 

Conducerea

Cojocaru Dumitru

Director

022 272 306/079999043

dumitru.cojocaru@moldsilva.gov.md

Platon Ion

Director adjunct

022 270 003/079999068

ion.platon@moldsilva.gov.md

Munteanu Nicolae

Inginer-șef silvic

 022 277959/078880999

nicolae.munteanu@moldsilva.gov.md

 Direcţia Fond Forestier, Arii Protejate, Pază şi Protecţie

Rotaru Petru

Şef direcţie

022 272 425/079999056

petru.rotaru@moldsilva.gov.md

Grubîi Ghenadie

Specialist principal

022 277 288/079999084

ghenadie.grubii@moldsilva.gov.md

Cibotaru Valeriu

Specialist superior

022 277 937/079999074

cibotaru.valeriu@moldsilva.gov.md

Serghei Tonofrei

Specialist superior

022 277 288

serghei.tonofrei@moldsilva.gov.md 

Mamai Iulian

Specialist principal

022 277 937/079999083

mamai.iulian@moldsilva.gov.md

Chiriţa Gheorghe

Specialist superior

022 277 937

 chirita.gheorghe@moldsilva.gov.md

Zagarschih Oxana

Specialist superior

022 277 260

zagarschih.oxana@moldsilva.gov.md

Direcția buget, finanțe şi evidenţă contabilă

Dudco Ecaterina

Șef direcţie

022 540 396/079999085

ecaterina.dudco@moldsilva.gov.md

Domenti Tatiana

Specialist principal

022 277 359

tdomenti@moldsilva.gov.md

Petelca Galina

Specialist principal

022 277 359

petelca.galina@moldsilva.gov.md

Timofti Dina

Specialist superior

022 277 260

timofti.dina@moldsilva.gov.md

Duca Angela

Specialist superior

022 277 359

 angela.duca@moldsilva.gov.md

Cotorobai Svetlana Specialist   svetlana.cotorobai@moldsilva.gov.md

Serviciul audit intern

Buruian Violeta

Auditor intern

022 274 224

 

 

Serviciul juridic 

Boboc Constantin

Specialist principal

079999051

 

Serviciul resurse umane și secretariat

Bulgaru Mihaela

Specialist principal

079999075

mihaela.bulgaru@moldsilva.gov.md

 Serviciul relații publice și informare

 


067555200

 

Serviciul e-Transformare

Gorețchi Natalia

Specialist superior

022 277 260

natalia.goretchi@moldsilva.gov.md

Serviciul silvic

Rabii Petru

Șef- garda forestieră

022 279 360/079999087

 petru.rabii@moldsilva.gov.md

Belous Ion

Inginer gardă forestieră

 

 ion.belous@moldsilva.gov.md

Mocanu Igor

Inginer arendă

 022 274 224

 igor.mocanu@moldsilva.gov.md

Badrajan Inga Inginer regenerarea pădurii 022 277 260  
Portneacov Sergiu Inginer gardă forestieră    

Serviciul administrativconsultant în management  
 

Nica Alexandru

Specialist pe regim

        022 272 426

alexandru.nica@moldsilva.gov.md

Malik Galina

Secretar

         022 272 306

 msilva@moldsilva.gov.md

Phone +373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax +373 (22) 27-73-45
Copyright © 2020 Agency MOLDSILVA All rights reserved